Valitse sivu

STEA julkisti avustusehdotuksensa vuodelle 2021

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA julkisti 3.12. avustusehdotuksensa vuodelle 2021. Avustusta ehdotetaan myönnettäväksi yhteensä noin 309,6 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveysministeriö STM päättää myönnettävistä avustuksista tammi–helmikuussa 2021....

Miesten välinen vertaistuki vahvistaa hyvinvointia

Elämän tärkeimmistä hyvinvointitekijöistä on huolehdittava ennen kaikkea silloin, kun asiat ovat hyvin. Erilaiset haasteet ja kriisit on helpommin kohdattavissa, kun voi luottaa omaan turvaverkostoon. Tyypillisimpiä hyvinvointia tukevia asioita ovat itsearvostus,...

Miehet auttavat toisia miehiä MIESluurissa

Puhelun lopulla miehen äänessä kuuluu helpotusta ja surua: ”En olisi uskonut, että tästä elämäni pahimmasta käänteestä puhuminen voisi tuntua näinkin keventävältä. Pelkäsin aluksi, että se vain paljastaa minun olevan miehenä ja isänä epäonnistunut. Luulin myös, että...

Tuloksellinen järjestötyö on turvattavissa

Veikkauksen rahapelituottojen väheneminen on aiheuttanut huolta sosiaali- ja terveysalan järjestökentällä. Kyseiset tuotot muodostavat keskeisen resurssin järjestöjen yleishyödylliselle toiminnalle. Rahapelituottojen väheneminen johtuu toimista, joilla pyritään...

Pohdintoja isätyöstä MASI-hankkeessa

Aloitin työt Miessakit ry:n MASI-hankkeessa syyskuussa 2017. Tulin struktuurin ja hierarkian sävyttämästä työkulttuurista mielenterveys- ja päihdetyön kentältä. Olin ensimmäistä kertaa järjestötöissä ilman jäykkiä ohjenuoria. Nautin tilanteesta ensimmäisestä hetkestä...

Rajat kiinni?

Keväällä suuri osa meistä harrasti koronatilanteen seurauksena eräänlaista kotoutumista omassa kodissa. Syksyn osalta perinteisesti ymmärretyn kotoutumisen tulevaisuuteen taas liittyy paljon epätietoisuutta. Kevään tilanteen välilliset vaikutukset realisoituvat...

Rauhanomaista rinnakkaiseloa ihmiskäsitysten välille

Länsimainen yhteiskunta elää aiemmin kokemattoman jakautuneisuuden aikaa. Sivilisaation kehittyessä olemme olleet jakautuneita muun muassa yhteiskuntaluokkien, rodun tai puoluepolitiikan myötä. Nyt meitä jakavat myös eroavaisuudet sukupuoliperustaisessa...