Valitse sivu

Miestyön Osaamiskeskus

Miestyön Osaamiskeskus on kehittämis- ja koulutustoimintaan erikoistunut yksikkö, joka tutkii ja kehittää miesten kanssa tehtävää työtä ja vahvistaa eri toimijoiden osaamista tällä alalla. Toiminta perustuu miestyön ja mieserityisyyden tutkimukseen ja tästä saadun ymmärryksen välittämiseen järjestämällä koulutuksia, seminaareja ja luentoja.

Osaamiskeskuksen tavoite on vahvistaa sosiaali-, terveys-, opetus- ja nuorisotyön sektorien miestyöhön liittyvää osaamista. Keinoja tähän ovat eri yhteistyöverkostojen kanssa toteutettavat koulutukset ja kehittämishankkeet.