Valitse sivu

Ohjatut vertaisryhmät

Ulkokehän Miesten vertaisryhmät syksyllä 2024

Ulkokehän miehet -hanke tarjoaa tukea ulkopuolisuutta ja osattomuutta kokeville nuorille aikuisille miehille. Hankkeessa vahvistetaan osallistujien hyvinvointia, arjen toimintakykyä ja vähennetään miesten kokemaa yksinäisyyttä. Tuesta voivat hyötyä miehet, joita mietityttää esim. oma elämänhallinta, sosiaalinen eristäytyneisyys, netissä vietetty ajankäyttö tai mahdollinen pettymys ja turhautuminen yhteiskuntaan. Hankkeeseen tervetulleita ovat myös ns. incel-yhteisöihin kuuluvat miehet.

Toteutamme hankkeessa yksilö- sekä ryhmätapaamisia. Yksilötapaamisia järjestetään ympäri vuoden joko kasvokkain tai etäyhteyksin, ja tapaamisia on viisi kertaa per osallistuja.

Vertaisryhmän tapaamisia järjestetään Helsingissä ja Turussa tai etäyhteyksin. Kokoontumiskertoja pidetään kymmenen kertaa per ryhmä. Vertaisryhmässä voi vapaasti keskustella ja jakaa omaan elämäntilanteeseen ja yksinäisyyteen liittyviä kokemuksia sekä tuntemuksia. Toisten miesten samankaltaisten ja myös erilaisten kokemusten kuuleminen auttaa oman tilanteen jäsentämisessä. Ryhmässä voi myös saada kokemuksen, ettei ole yksin tunteidensa tai vaikeuksiensa kanssa. Osallistujien kanssa keskustellen pyritään löytämään heidän arkeensa uutta suuntaa, sisältöjä ja sosiaalista kanssakäymistä.

Toiminta on maksutonta ja luottamuksellista.

Syksyn ryhmät

Helsinki: keskiviikkoisin 9.10.–11.12.2024 klo. 19–21.
Ryhmä kokoontuu Miessakkien Helsingin toimipisteessä, osoite: Annankatu 16 B 28, Helsinki

Ilmoittautuminen: Ismo Pitkänen | ismo.pitkanen(at)miessakit.fi | 044 750 7050
(Viimeinen ilmoittautumispäivä 30.9.) 

Turku: maanantaisin 7.10.–9.12.2024 klo. 17.30–19.30.
Ryhmä kokoontuu Miessakkien Turun toimipisteessä, osoite: Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, Turku.

Ilmoittautuminen: Juho Hietarinta | juho.hietarinta(at)miessakit.fi | 044 756 6706
(Viimeinen ilmoittautumispäivä 30.9.)