Valitse sivu

Isyyden Tueksi –väliraportti

Isyys kuulluksi, näkyväksi ja osallistuvaksi

Johdanto

Idea Isyyden Tueksi -hankkeesta syntyi jo 2000-luvun alussa. Yli kymmenvuotinen kokemuk-semme lasten- ja nuorisopsykiatriassa oli osoittanut, että suomalaisten isien osallistuminen 
sosiaali- ja terveydenhuoltoon oli huonoa. Syynä tähän olivat miehet itse sekä sosiaali- ja 
terveydenhuollon työntekijöiden omat odotukset isien osallisuudesta. Suomessa yleinen aja-tus miesten roolista on edelleen rooli taloudellisen turvallisuuden tuojana, ei niinkään lapsen 
hoivaajana. 
Tutustuessamme työssämme miesten omiin mielikuviin meille nousi halu muuttaa pintty-neitä asetelmia. Perinteinen isän rooli perheessä ei enää tyydytä 2000-luvun miehiä. On virhe 
sivuuttaa isien omat hyvinvoinnin kokemukset, joita he saavat hoivaa antaessaan. Miehet 
haluavat olla aktiivisesti mukana lastensa kasvussa ja kehityksessä, ja tasavertaiselle 
vanhemmuudelle on tarvetta. 
Isyyden elämänkaaren tarkastelu alkaa isäksi tulemisesta ja päättyy isoisyyteen. Tässä 
väliraportissa kerromme erilaisten isien kanssa neljän vuoden aikana saaduista kokemuksista
ja esittelemme niiden pohjalta kehitetyn Isyyden Tueksi -toimintamallin suomalaisen isän 
roolin tukemiseksi eri tavoin, eri elämänvaiheissa ja eri toimijoiden kesken – nyt ja 
tulevaisuudessa, paikallisesti ja valtakunnallisesti.

Isyyden Tueksi -hankkeen väliraporttin voit ladata täältä