Miessakit ry

Miessakit ry pitää huolta miesten elämää tukevien yksilöllisten, yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten rakenteiden vahvistamisesta parantaakseen miesten kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Lue lisää...

erosta elossa

Erosta Elossa tukee ja opastaa miehiä ero-ongelmien käsittelyssä ja niistä selviämisessä. Toiminnan avulla miehet saavat henkilökohtaista keskusteluapua, neuvontaa ja vertaistukea niihin lukuisiin kysymyksiin, joita herää parisuhteen uhatessa päättyä, varsinaisessa eroprosessissa ja ajassa eron jälkeen.

Lue lisää...

Lyömätön Linja

Lyömätön Linja tarjoaa apua väkivaltaa läheisiään kohtaan käyttäneille miehille. Asiakkaaksi voi tulla varaamalla puhelimitse ajan yksilötapaamiseen.

Lue lisää...

isyyden tueksi

Toiminnan tarkoituksena on saattaa nykyaikainen isyys kuulluksi, näkyväksi ja osallistuvaksi. Toiminnoilla tuetaan isiä itseään, rakennetaan ja ylläpidetään heidän keskinäistä vertaistoimintaansa, tuotetaan tietoa ja täydennyskoulutusta isien kanssa toimiville, sekä luodaan ja ylläpidetään ammatillisia ja yhteiskunnallisia verkostoja isyyden tukemiseksi.

Lue lisää...

Miessakkiopisto

Hyvää tekevä toimiminen, oppiminen ja sosiaalinen yhdistyvät Miessakkiopistossa. Tarjoamme monenlaista toimintaa ja ryhmiä miehille. Näiltä sivuilta löydät useita mahdollisuuksia yhdessä tekemiseen muiden miesten kanssa.

Lue lisää...

Miestyön osaamiskesku

Miestyön Osaamiskeskus on kehittämis- ja koulutustoimintaan erikoistunut yksikkö, joka tutkii ja kehittää miesten kanssa tehtävää työtä ja vahvistaa eri toimijoiden osaamista tällä alalla. Toiminta perustuu miestyön ja mieserityisyyden tutkimukseen ja tästä saadun ymmärryksen välittämiseen järjestämällä koulutuksia, seminaareja ja luentoja.

Lue lisää...

Vieraasta veljeksi

Vieraasta Veljeksi –hanke edistää maahan muuttaneiden miesten työllistymistä, työelämävalmiuksia sekä kotoutumista mentorointitoiminnan ja suomen kielisen keskusteluryhmätoiminnan avulla.

Lue lisää...

Pään aukominen kannattaa -kampanja pyrkii rikkomaan miesten kokemaan väkivaltaan liittyvää vaikenemisen kulttuuria. Aukomalla päätä eli puhumalla ystävälle tai ammattiauttajalle voimme laittaa tälle stopin.

Lue lisää...

Väkivaltaa Kokeneet Miehet -hanke

Väkivaltaa kokeneet miehet -hanke tarjoaa apua henkistä tai fyysistä väkivaltaa kotona tai kadulla kokeneille miehille. Keskusteluapua voi saada puhelimitse, sähköpostilla, yksilötapaamisissa ja ohjatuissa vertaisryhmätapaamisissa.

Lue lisää...

 

Apua isille masennusoireisiin tai niiden kohtaamiseen perheessä.

Lue lisää…

Miessakkiopiston yölaulajaretki

16.05.2018

Tule mukaan tiistaina 29.5. tunnelmalliselle yölaulajaretkelle yhdelle pääkaupunkiseudun parhaista lintupaikoista.

Uutinen Ajankohtaista

Ilmainen koulutus miesten vertaisryhmätoiminnasta maanantaina 4.6. klo 12–16 Turussa

09.05.2018

Päihdetaustaisten asiakkaiden kanssa työskenteleville hyvinvointialan ammattilaisille suunnattu koulutus miesten vertaisryhmätoiminnasta.

Uutinen Ajankohtaista

Työpaja: Maahanmuuttajamiesten koulutusunelmat - toisen asteen yhteys

03.05.2018

Tutustu keskiviikkona 2.5. järjestetyn seminaarin esityksiin.

Uutinen Ajankohtaista

Blogi: Väkivalta haavoittaa – myös miestä

20.04.2018

Miessakit ry:n hankekoordinaattori kirjoittaa blogissaan miesten kokemasta väkivallasta.

Blogikirjoitus Blogi

Naisen ja miehen väkivalta -koulutus

10.04.2018

Maria Akatemia ja Miessakit ry järjestävät yhdessä Naisen ja miehen väkivalta -koulutuksen 17.5. Helsingissä.

Uutinen Ajankohtaista

Erosta Elossa EETU-chat maanantaisin klo 21-23

09.04.2018

Tervetuloa keskustelemaan Tukinetin (www.tukinet.fi) EETU-chattiin maanantaisin klo 21:00-23:00!

Uutinen Ajankohtaista

Maahanmuuttajamiesten mentorointi kannattaa

02.04.2018

Miessakkien Vieraasta Veljeksi -hanke järjestää mentoritoimintaa suomalaisille vapaaehtoisille ja maahanmuuttajamiehille. Toimintaan osallistuneista 30 maahanmuuttajamiehestä 73 % on saanut työ- tai opiskelupaikan.

Uutinen Ajankohtaista

Työpaja: Maahanmuuttajamiesten koulutusunelmat - toisen asteen yhteys 2.5.2018

28.03.2018

Miten aikuiset voivat tukea nuorten maahanmuuttajamiesten unelmia oman polun ja koulutuspaikan löytämisestä Suomessa? Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Maahanmuuttajamiestyön verkosto ja Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Uutinen Ajankohtaista

Miestyön koulutusohjelma 2018-2019

22.03.2018

Koulutus antaa valmiudet tunnistaa miehille tyypilliset ongelmat, kohdata miesasiakas ja auttaa häntä huomioiden miesten erityispiirteet ja tarpeet.

Uutinen Ajankohtaista

Narsismi parisuhteessa miesten kokemana

22.03.2018

12.4.2018 klo 17.30-20.00 | Miessakit ry:n koulutustila; Annankatu 16 B 28, 2½ krs

Uutinen Ajankohtaista

Mikä on MIESSAKIT?

Miessakit ry pitää huolta miesten elämää tukevien yksilöllisten, yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten rakenteiden vahvistamisesta parantaakseen miesten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Miessakit ry tekee työtä sellaisen yhteiskunnan puolesta, jossa hyvinvointi vahvistuu miesten ja naisten erityislaaduista kumpuavan, sukupuolten välisen kunnioittavan kumppanuuskulttuurin kautta.

Liity jäseneksi

Liity Miessakit ry:n uutiskirjelistalle


  Facebook   

Sharewood