Valitse sivu

Normaalia väkivaltaa -raportti

”Miesten kokema väkivalta on normalisoitu. Asenteiden tulisi muuttua”
– Katuväkivallan uhka kuuluu miehen arkeen 

Normaalia väkivaltaa – miehet katuväkivallan kokijoina (2021) on raportti miesten kodin ulkopuolella kohtaamasta väkivallasta. Raporttia varten järjestettävään kyselyyn vastasi 1 957 väkivaltaa kokenutta miestä ja 127 heitä kohdannutta ammattilaista. 

Kyselyyn vastanneet miehet kertovat niin kohtaamastaan väkivallasta kuin avunsaamisen vaikeudesta. Miesten kokemukset saivat heidät esittämään kritiikkiä viranomaisten toiminnasta, lapsuudesta alkaneesta yhteiskunnan suojan puutteesta, miesten keskinäisestä väkivaltakulttuurista ja auttajien piittaamattomuudesta. 

Miehet myös esittävät useita kehitysehdotuksia, joiden myötä väkivaltaa kokeneiden miesten tilanne paranisi. Miesten kokemaan väkivaltaan tulisi suhtautua yhdenvertaisesti väkivaltailmiön osana ja miehille suunnattuja auttamispalveluja tulisi kehittää miehiä nykyistä paremmin auttaviksi.

Normaalia väkivaltaa – miehet katuväkivallan kokijoina on tilattavissa Miessakkien Kauppa-sivuilta. Julkaisu on ladattavissa ja luettavissa ilmaiseksi myös pdf-muodossa.

Aikaisemmin Miessakit ry on julkaissut selvityksen Vaiettu väkivalta – miesten kokema väkivalta sekä mahdollisuus avun hakemiseen ja saamiseen (2017). Tuossa kyselyssä painottuivat miesten parisuhteessa kokema väkivalta ja sen miehille tuottamat seuraukset. 

Lisätietoa

Tommi Sarlin
vast. väkivaltatyöntekijä
044 751 1344
tommi.sarlin@miessakit.fi

Jussi Pekkola
väkivaltatyöntekijä
044 751 1345
jussi.pekkola@miessakit.fi

Kuvassa Normaalia väkivaltaa - Miehet katuväkivallan kokijoina -raportin kansikuva.