Valitse sivu

Auta miestä mäessä -hanke (2016-2019)

Auta Miestä Mäessä oli Diak:n ja Miessakit ry:n 2016-2019 toteutettu ESR-rahoitteinen hanke. Pääasiallisena kohderyhmänä olivat Helsingin, Espoon ja Vantaan nuoret miehet, joilla ei ollut koulutus- tai työpaikkaa.

Hankkeessa mallinnettiin nuorille 18-29 -vuotiaille miehille suunnattuja miessensitiivisiä koulutus- ja uraneuvonnan valmennusmenetelmiä Diakoniaammattikorkeakoulun, Miessakit ry:n ja Ohjaamoiden asiantuntijoiden yhteistyönä. Päävastuu toteutuksesta oli Diakonia-ammattikorkeakoululla. Hankkeen päätavoite oli miessensitiivisten koulutus- ja urapalveluiden valmennusmenetelmien ja palvelunohjauksen kehittäminen nuorten miesten työllistymisen tueksi.

Miessakit osallistui valmennusten toteutukseen ja valmennuksen tukena käytettyjen mentoreiden rekrytointiin ja koulutukseen.

Valmennuspilottien tuloksellisuutta tukivat vertaismentorointi ja Ohjaamojen henkilökunnalle suunnatut miessensitiivisen ohjauksen työpajat.

Valmennusmalli on dokumentoitu ja siitä tuotettu verkkomateriaali mahdollistaa valmennusten tuottamisen myös jatkossa itsenäisesti hankkeesta riippumatta. Tavoitteena oli, että valmennus auttaa tuloksellisesti miehiä löytämään oman koulutuspolkunsa ja työllistymään. Valmennuspilotteihin sisältyi osio, jonka avulla pyrittiin lisäämään miesten tietoja ja kiinnostusta naisvaltaisten alojen koulutusta ja työtehtäviä kohtaan. Näissä tavoitteissa hyödynnettiin erityisesti alalla opiskelevien ja työskentelevien miesten kokemuksia ja alan monipuolisten työtehtävien kiinnostavia kuvauksia

Hankkeessa tuotettiin videomateriaalia, jonka avulla voidaan esitellä naisvaltaisia aloja vaihtoehtoisena koulutuspolkuna nuorille miehille.

Ohjaamojen, Suomen Puolustusvoimien ja Siviilipalvelukeskuksen sosiaalikuraattorien sekä kuntien Aikalisä-ohjaajien ja etsivän nuorisotyön työntekijöiden työnjakoa ja yhteistyön muotoja kehitettiin järjestämällä yhteisiä työpajoja ja seminaareja, joissa eri toimijat tuotiin yhteen. Näin nämä ammattiryhmät voivat paremmin vastata niihin koulutus- ja uraneuvonnan tarpeisiin, joita on varusmiespalvelustaan suorittavilla ja sen keskeyttävillä sekä siviilipalvelustaan suorittavilla ja sen keskeyttävillä. Tavoitteena oli, että hankkeen koulutus- ja uraneuvonnan valmennuspiloteissa kehitettävä sähköinen ja muu valmennusmateriaali antaa em. ammattilaisille työvälineen miessensitiiviseen koulutus- ja uraneuvontaan.

Lataa ja lue Auta miestä mäessä: Nuorten miesten koulutus- ja työuravalmennusprosessi -julkaisun pdf-versio