Valitse sivu

Missio ja Arvot

Missio

Miesten tueksi. Kaikkien hyväksi.

Miessakit ry pitää huolta miesten elämää tukevien yksilöllisten, yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten rakenteiden vahvistamisesta parantaakseen miesten kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Miessakit ry tekee työtä sellaisen yhteiskunnan puolesta, jossa hyvinvointi vahvistuu sukupuolten välisen kunnioittavan kumppanuuskulttuurin kautta.

Arvot

Arvot ohjaavat yhdistyksen toimintaa ja sen kehittämistä. Ne ilmentävät yhdistyksessä toimiville, toiminnan kohderyhmille, yhteistyökumppaneille ja toiminnasta kiinnostuneille sitä henkistä ja aineellista perustaa mitä Miessakit ry on. Miessakit ry:n toimintaa ohjaavat arvot ovat Mieserityisyys, Vertaisuus, Ammatillisuus ja Hyvinvoinnin edistäminen.

Mieserityisyys

Mieserityisyydellä tarkoitamme biologisten, psykologisten, sosiokulttuuristen ja historiallisten tekijöiden merkitysten ja vaikutusten ymmärtämistä ja huomioimista. Toiminnassamme mies on keskiössä, ja hän tulee aidosti kuulluksi ja kohdatuksi.

Vertaisuus

Vertaisuus on yhdistyksemme käyttövoima – kokemukset, kokemustieto ja niihin pohjaava elämänviisaus ovat toimintamme ja kehitystyömme kivijalka. Tämä toteutuu miesten keskinäisen toiminnan, tuen, sosiaalisen oppimisen sekä kokemustiedon keräämisen kautta.

Ammatillisuus

Ammatillisuus on järjestötoimijoiden ja työntekijöiden vankkaa asiantuntijuutta, sekä toiminnassa mukana olevien henkilöiden osaamisen ja kokemusten hyödyntämistä. Ammatillisuutta ylläpidetään jatkuvalla tietojen ja taitojen kehittämisellä kokemuksesta oppimisen ja täydennyskoulutuksen kautta.

Hyvinvoinnin edistäminen

Kaikella toiminnalla tähtäämme hyvinvoinnin edistämiseen.