Valitse sivu

Matti Kupila

Koulutus 
Mielenterveyshoitaja, psykoterapeutti

Hinnat 
Yksilötapaamiset 75 € / h, Paritapaamiset 110 € / 1,5 h

Tapaamispaikka 
Miessakit ry, Annankatu 16 B 28, Helsinki

Ajanvaraus 
+358 50 439 2011, matti.kupila@miessakit.fi.

Muuta huomioitavaa 
Mikäli tuen tarve liittyy lähisuhdeväkivaltaan, on miehille ja pariskunnille tarjolla STEAn tukemaa maksutonta Lyömätön Linja -toimintaa.

Lähes jokainen ihminen kohtaa jossain elämänvaiheessa tilanteita, jolloin omat voimat ovat koetuksella ja ulkopuolisesta ammatillisesta keskusteluavusta voisi olla hyötyä.

Psykoterapiassa on mahdollista rauhassa ja luottamuksella käsitellä oman elämän kaikkia tapahtumia. Esimerkiksi oma persoonallisuus, elämän historia, ihmissuhteet, ympäristön olosuhteet ennen ja nyt ovat tavallisia terapiassa käsiteltäviä asioita. Suhteet omiin vanhempiin, sisaruksiin, rakkaisiin ja omiin lapsiin saattavat herättää ristiriitaisia tunteita, joita on tarpeen käsitellä. Psykoterapiassa voidaan käsitellä myös äkillisiä kriisejä, pidempiaikaista alakuloa, yksinäisyyttä, masennusta, ahdistusta, psyykkistä kärsimystä sekä erilaisia sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmia.

Psykoterapia auttaa selkiyttämään kuvaa itsestä, omista ajatuksista ja tunteista. Usein sosiaalinen vuorovaikutus ihmisten kanssa helpottuu, kun ihminen kykenee aiempaa selvemmin ilmaisemaan toisille omia tunteitaan ja tarpeitaan. Samalla toisten tarpeita ja toimintatapoja on helpompaa ymmärtää.

Teoreettinen viitekehykseni on ryhmäanalyyttinen. Ryhmäanalyysi ei ole yksittäinen teoria, vaan se on saanut vaikutteita mm. psykoanalyysistä, systeemiteoriasta, sosiologiasta ja antropologiasta.

Käytännön työn kokemukseni ihmisten kohtaamiseen olen saanut päiväkotityöstä, mielenterveyshoitajan työstä, musiikkiterapiaryhmän ohjaamisesta ja perheväkivaltatyöstä Miessakit ry:n Lyömättömässä Linjassa, sekä Ensi- ja turvakotien liiton Jussi-työssä. Aikaa tähän on kulunut vajaat 30 vuotta. Psykoterapeutiksi valmistuin v.1999. Psykoterapiapätevyyteni on kirjattu Valviran ja Kelan rekistereihin, mutta vain ryhmähoidon osalta. Tästä johtuen tarjoamaani yksilö-, tai pariterapiaan ei voi hakea Kelan tukea.

Terapian pituudesta ja tiheydestä sovitaan ensimmäisellä tapaamiskerralla.