Valitse sivu

Matti Kupila

Koulutus
Mielenterveyshoitaja, psykoterapeutti

Hinnat
Yksilötapaamiset 85 € / h.

Tapaamispaikka
Miessakit ry, Annankatu 16 B 28, Helsinki

Ajanvaraus
+358 50 439 2011 | matti.kupila@miessakit.fi

Muuta huomioitavaa
Mikäli tuen tarve liittyy lähisuhdeväkivaltaan, on miehille ja pariskunnille tarjolla maksutonta Lyömätön Linja -toimintaa.

Lähes jokainen ihminen kohtaa jossain elämänvaiheessa tilanteita, jolloin omat voimat ovat koetuksella ja ulkopuolisesta ammatillisesta keskusteluavusta voi olla hyötyä.

Psykoterapiassa on mahdollista rauhassa ja luottamuksella käsitellä oman elämän kaikkia tapahtumia. Esimerkiksi oma persoonallisuus, elämän historia, ihmissuhteet, ympäristön olosuhteet ennen ja nyt ovat tavallisia terapiassa käsiteltäviä asioita. Suhteet omiin vanhempiin, sisaruksiin, rakkaisiin ja omiin lapsiin saattavat herättää ristiriitaisia tunteita. Psykoterapiassa voidaan käsitellä äkillisiä kriisejä, pidempiaikaista alakuloa, yksinäisyyttä, masennusta, ahdistusta, psyykkistä kärsimystä sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmia.

Psykoterapia auttaa selkiyttämään kuvaa itsestä, omista ajatuksista ja tunteista. Sosiaalinen vuorovaikutus helpottuu, kun ihminen kykenee aiempaa selvemmin ilmaisemaan toisille omia tunteita ja tarpeitaan. Samalla toisten tarpeita ja toimintatapoja on helpompaa ymmärtää.

Teoreettinen viitekehykseni on ryhmäanalyyttinen. Ryhmäanalyysi ei ole yksittäinen teoria, vaan se on saanut vaikutteita mm. psykoanalyysistä, systeemiteoriasta, sosiologiasta ja antropologiasta.

Käytännön työn kokemukseni olen saanut päiväkotityöstä, mielenterveyshoitajan työstä, musiikkiterapiaryhmän ohjaamisesta ja perheväkivaltatyöstä Miessakit ry:n Lyömättömässä Linjassa, sekä Ensi- ja turvakotien liiton Jussi-työssä. Aikaa tähän on kulunut yli 30 vuotta. Psykoterapeutiksi valmistuin vuonna 1999. Psykoterapiapätevyyteni on kirjattu Valviran ja Kelan rekistereihin, mutta vain ryhmähoidon osalta. Tästä johtuen tarjoamaani yksilöterapiaan ei voi hakea Kelan tukea.

Terapian pituudesta ja tiheydestä sovitaan ensimmäisten käyntien aikana.