Valitse sivu

Isänä työelämässä -hanke (2012-2013)

”Töissä käärimme hihat. Kotona lasten kanssa elämä on iholla ja hetkessä.” Projektipäällikkö Markus Forsellin kokemus omasta ajasta kotona lasten kanssa. Kääri sinäkin hihasi ja osallistu tilaisuuksiimme!

Isänä työelämässä -projektin tavoitteena oli edistää isäystävällistä työkulttuuria sekä lisätä tietoisuutta työn ja perheen yhteensovittamisen mahdollisuuksista. Ilmiönä isäystävällinen työkulttuuri näkyy suomalaisilla työpaikoilla, se puhuttaa ja herättää keskustelua myös mediassa.

Miksi

Työelämän kehittäminen nykyistä joustavammaksi on työelämän ja perheiden kannalta tärkeää. Perheystävällinen työkulttuuri tukee työssä jaksamista ja viihtymistä. Kilpailtaessa osaavasta työvoimasta myös perheystävällisillä ratkaisuilla on suuri merkitys. Jo pienillä asioilla on mahdollista tukea työn ja perheen yhteensovittamista.

Vastuun jakaminen vanhempien kesken lisää keskinäistä ymmärrystä, tukee parisuhteen kestävyyttä ja lisää koko perheen hyvinvointia.

Keskeisiä sisältöjä

 • Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen tukeminen ja kehittäminen
 • Perhevapaisiin liittyvä lainsäädäntö
 • Työn ja perheen yhteensovittamisen merkitys perheen hyvinvoinnille
 • Perhevapaisiin liittyvät mahdollisuudet
 • Sukupuolten tasa-arvon parantaminen
 • Äitiyden ja isyyden muutokset yhteiskunnassa
 • Lasten ja perheiden yhdenvertaisuuden edistäminen
 • Varhaisten vuorovaikutussuhteiden merkitys lapsuudessa
 • Isän rooli lapsen kehityksessä

Kohderyhmät

 • Isät ja tulevat isät
 • Työnantajat (pk -yritykset)
 • Lapsiperheiden kanssa työskentelevät ammattilaiset
 • Kaikki aiheesta kiinnostuneet

Isätietoa-opas

Osana hanketta on kehitetty Isätietoa-opas. Julkaisu tarjoaa tietoa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa.