Valitse sivu

Linkit: Lähisuhdeväkivalta

Kotimaiset

Miessakkien Lyömätön Linja Facebookissa
Seuraa toimintamuotomme omia Facebook-sivuja ajankohtaisten uutisten ja tapahtumien saamiseksi.

Maria-Akatemia
Demeter – Avaimet naisen väkivaltaisuuden kohtaamiseen. Apua omaa väkivaltaansa pelkäävälle naiselle Naisten aggressio on ollut tabu kuten miesten käyttämä perheväkivaltakin ihan viime vuosiin asti. Myös äiti voi toimia perheessä väkivaltaisesti. Väkivaltaisissa perheissä ovat lapset usein unohdettuja uhreja.

Ensi -ja turvakotien liitto ry
Ensi- ja turvakotien liitto on valtakunnallinen lastensuojelujärjestö, joka toimii 26 jäsenyhdistyksensä keskusjärjestönä. Liiton tarkoituksena on turvata lapsen oikeus suotuisiin kasvuolosuhteisiin ja turvalliseen kehitykseen, tukea vanhemmuutta ja perhettä sekä ehkäistä perheväkivaltaa.

Rikosuhripäivystys
Rikosuhripäivystys tarjoaa rikoksen tai rikosyrityksen kohteeksi joutuneelle ja hänen läheisilleen henkistä tukea ja käytännön neuvoja. Toimintaa toteuttavat koulutetut, vapaaehtoiset tukihenkilöt ja puhelinpäivystäjät, ja sitä ohjaavat ihmissuhdealan koulutuksen saaneet aluesihteerit.

Non Fighting Generation ry
Non Fighting Generation ry:n tarkoituksena on ehkäistä nuorison tekemää ja kokemaa väkivaltaa sekä ennaltaehkäistä nuorten päihteiden ja huumeiden käyttöä.

Perheväkivaltaklinikka
Setlementtiyhdistys Naapurin Perheväkivaltaklinikka antaa apua miehille ja naisille, jotka ovat perheessä tapahtuvan väkivallan tekijänä ja / tai kohteena. Tarjotut palvelut ovat käyttäjilleen ilmaisia ja luottamuksellisia. Tampereella Setlementtiyhdistys Naapuri käynnisti toiminnan vuonna 1996.

Kriisikeskus Mobile, Jyväskylä

Naisten Linja

Monika-Naiset liitto
Maahanmuuttajanaisille kohdennettu palvelu.

Jussi-työ
Jussi-toiminta on tukea miehiltä miehille perheväkivaltakierteen katkaisemiseksi. Palvelu on asiakkaalle maksutonta.

Rikossovittelu
Sovittelu on konfliktien ratkaisemista, jossa osapuolten intressien mukaista ratkaisua haetaan sovittelijan avulla osapuolten säilyttäessä päätösvallan ratkaisussa. Rikossovittelu on rikosasioihin liittyvää sovittelua. Palvelu on maksutonta. Toiminta on yleensä organisoitu paikallistasolla sosiaalitoimen alaisuuteen.

Miehen Linja, Espoo
Maahanmuuttajamiehille kohdennettu palvelu.

Omatila-palvelu, Espoo

Lyömätön Linja Espoossa
Lyömätön Linja Espoossa toteuttaa väkivallan katkaisu- ja ehkäisytyötä väkivaltaa parisuhteessaan tai perheessään käyttäneiden miesten parissa. Väkivallan katkaisu -ohjelma on miehille suunnattu palvelu, joka koostuu yksilö- ja ryhmätyöskentelystä sekä erikseen sovituista tehtävistä.

Suomen White Ribbon -kampanja
White Ribbon -kampanjaa kannattavien miesten yhteisenä tavoitteena on olla käyttämättä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, olla hyväksymättä muiden miesten naisiin kohdistamaa väkivaltaa sekä olla vaikenematta naisiin kohdistuvasta väkivallasta.

Suvanto
Ikäihmisille kohdennettu palvelu.

Raiskauskriisikeskus Tukinainen

Poliisi

Kansainväliset

Non-Violence Alliance
On this Web Site, you will find information and updates about the work of the Non-Violence Alliance, the Domestic Violence Intervention Training Institute and issues related to work with batterers.

Futures Without Violence
National organization working to develop innovative responses to the epidemic of violence against women and children.

Men Stopping Violence
Men Stopping Violence was founded in 1982 based on the premise that men can work together, in alliance with the battered women’s movement, to end men’s violence against women.

Tietoa ja linjauksia suomalaisesta lähisuhdeväkivallasta

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo)

Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI)

Sosiaali- ja terveysministeriö lähisuhdeväkivallasta

THL:n Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyö-sivusto

Wikipedian perheväkivalta-sivu

Julkaisuja, joiden kautta voi hahmottaa väkivaltaa ongelmana

Psykoterapia –lehti

Aggression and Violent Behavior –journaali

Partner Abuse –journaali

Journal of Interpersonal Violence