Valitse sivu

Kun aavistaa väkivaltaa kokeneiden miesten ongelmien syvyyden ja toisaalta tietää käytettävissä olevan ajan niukkuuden, auttajan oma riittämättömyyden tunne hiipii pintaan. Asiakkaiden kanssa käymäni yli tuhannen keskustelun jälkeen voi kysyä, mikä näissä tapaamisissa on heitä auttanut. Mitä silloin on tapahtunut, kun asiakas kertoo tulleensa autetuksi?

Tutkimusten mukaan asiakkaiden hyväksi kokemissa terapiasuhteissa toistuu kokemus kuulluksi ja hyväksytyksi tulemisesta. Asiakkaat, jotka paranevat, kokevat työntekijän ymmärtäväksi, hyväksyväksi, empaattiseksi, lämpimäksi ja tukevaksi. Erityisesti empatian kokeminen ennustaa hyvää lopputulosta.

On kuitenkin monia vaikuttavia tekijöitä, joita voi olla mahdoton paikallistaa ihmisten välisessä kohtaamisessa. Usein kyseessä on ei-tietoisella tasolla oleva kokemus, jota on vaikea tunnistaa ja tutkia.

Joitakin tarpeellisia ja riittäviä ehtoja on silti tiedostettu: auttajan ja asiakkaan välillä tulee olla emotionaalisesti latautunut side, ja tarkkaan rajatut hoidolliset puitteet. Auttajan tulee pystyä tarjoamaan asiakkaalle riittävän perusteltu selitys hänen kärsimykselleen, jonka asiakas voi omasta puolestaan hyväksyä. Selitys tarjoaa myös vaihtoehdon ongelmien voittamiseksi ja toimintatapoja, joilla asiakkaan tilanne voi helpottaa.

Kaikkea tuota on yritetty, kun olemme koettaneet jäsentää väkivaltaa kokeneiden miesten kertomaa. Suurin muutos saattaa kuitenkin muhia jossain salassa, asiakkaan mielen sisällä. Kysymys lienee siitä, että asiakas tutustuu omaan mieleensä työntekijän mieleen tutustumisen kautta. Asiakas peilaa omaa mielensisältöään työntekijän mieleen ja varmistaa näin, onko hän ymmärtänyt oikein ja onko työntekijä ymmärtänyt. Työntekijä osoittaa tämän merkkaamalla asiakkaan mielensisällön niin, että se vastaa asiakkaan kertomaa. Tämä tarjoaa parhaimmillaan muuttumisen mahdollisuuden, parantavan kokemuksen tai antaa mahdollisuuden korjaavaan kokemukseen.

Väkivaltaa kokeneiden miesten kohdalla auttaminen on ollut ymmärtääkseni sen tukemista, että he ovat tunnistaneet oman kokemuksensa – omistaneet ja arvostaneet sitä. Näin toimijuus on voinut vahvistua ja se on auttanut ohjaamaan elämää sellaiseen suuntaan, joka on omien arvojen mukaista, elämisen arvoista elämää.

Tommi Sarlin
vastaava väkivaltatyöntekijä
Väkivaltaa Kokeneet Miehet | Miessakit ry

Sarlin on kirjoittanut väkivaltaa kokeneiden miesten auttamisesta artikkelin Psykoterapia-lehden nro 3/2023. Siinä hän pohdiskelee laajemmin auttamistyön merkitystä.