Valitse sivu

Tuloksellinen järjestötyö on turvattavissa

Veikkauksen rahapelituottojen väheneminen on aiheuttanut huolta sosiaali- ja terveysalan järjestökentällä. Kyseiset tuotot muodostavat keskeisen resurssin järjestöjen yleishyödylliselle toiminnalle. Rahapelituottojen väheneminen johtuu toimista, joilla pyritään...

Pohdintoja isätyöstä MASI-hankkeessa

Aloitin työt Miessakit ry:n MASI-hankkeessa syyskuussa 2017. Tulin struktuurin ja hierarkian sävyttämästä työkulttuurista mielenterveys- ja päihdetyön kentältä. Olin ensimmäistä kertaa järjestötöissä ilman jäykkiä ohjenuoria. Nautin tilanteesta ensimmäisestä hetkestä...

Rajat kiinni?

Keväällä suuri osa meistä harrasti koronatilanteen seurauksena eräänlaista kotoutumista omassa kodissa. Syksyn osalta perinteisesti ymmärretyn kotoutumisen tulevaisuuteen taas liittyy paljon epätietoisuutta. Kevään tilanteen välilliset vaikutukset realisoituvat...

Rauhanomaista rinnakkaiseloa ihmiskäsitysten välille

Länsimainen yhteiskunta elää aiemmin kokemattoman jakautuneisuuden aikaa. Sivilisaation kehittyessä olemme olleet jakautuneita muun muassa yhteiskuntaluokkien, rodun tai puoluepolitiikan myötä. Nyt meitä jakavat myös eroavaisuudet sukupuoliperustaisessa...

Luottamus on tärkeintä

Miehillä on erityinen tarve luottamukseen ja sen tuottamaan turvallisuuden kokemukseen. Luottamus on kaikissa ihmissuhteissa ja -yhteisöissä liima, jonka menettäminen johtaa vaikeuksiin tai jopa kaaokseen. Aikuisen miehen elämän keskeisiä osa-alueita ovat terveys,...

Digiaskelin etäsaataville

Reilut kuusi viikkoa sitten laitoimme Miessakeissa käytännössä täysstopin kaikelle kasvokkaiselle toiminnalle. Yksilö- ja paritapaamiset ohjeistettiin hoitamaan videovälitteisesti tai puhelimitse. Ryhmät tuli lopettaa, pistää tauolle tai mahdollisuuksien mukaan...

Erosta Elossa vaikuttaa miehen hyvinvointiin

Tämä kevät on tuonut Miessakit ry:n Erosta Elossa-toiminnalle sekä haasteita että uusia vahvuuksia. Haasteena on vallitseva maailmantilanne ja vahvuutena se, että olemme saaneet kaksi uutta toimipistettä, joissa meillä on erotyöntekijän vastaanotto. Lahden ja Oulun...