Valitse sivu

Interventiopaketit

Miessakit ry tekee yrityksille, yhdistyksille ja julkisille toimijoille suunnattuja interventioita, joiden tarkoituksena on saada palveluita miehille toimiviksi ja miehet mukaan palveluiden käyttäjiksi. Tavallisesti tällainen paketti ostetaan, kun tilaaja on huomannut, että miesten löytämisessä, palveluihin kiinnittämisessä tai kohtaamisessa on parantamisen varaa.

Sisällöt

Interventiopalvelu sisältää työyhteisön kanssa tehtävän työpäivän, etukäteen työntekijöille suunnatut kartoituskyselyt, alustuksen miesten mukaan saamisesta palveluihin, sekä työskentelyn, jossa kartoitetaan toiminnan vahvuuksia ja heikkouksia miehille markkinoinnin ja palveluiden rakenteen näkökulmasta.

Tavallisesti teemapäivissä työyhteisö nostaa miesten osalta esiin seuraavat kysymykset, joihin yhdessä etsitään ratkaisuja:

  • Kuinka löytää miehiä asiakkaiksi?
  • Kuinka kohdata miesasiakkaita?
  • Miten muotoilla palvelut miehille?

Mitä hyötyä interventiosta on?

Miessakkien konsultaatiot ovat johtaneet miesasiakkaiden määrien nousuun, palvelusta tippuneiden määrän vähentämiseen ja asiakastyytyväisyyden parantamiseen niissä työyhteisöissä, joissa työskentelyn tuloksiin on sitouduttu. Tämä on saattanut edellyttää työtapojen ja viestinnän muutoksia, joten koulutus edellyttää niiden työntekijöiden mukana oloa, joiden tulee kyseiset muutokset työyhteisön arjessa toteuttaa tai mahdollistaa.

Hinta

Interventiopaketin hinta on 1200 €.

Yhteystiedot

Joonas Kekkonen
kehittämis- ja koulutuspäällikkö
044 751 1331
miestyon_osaamiskeskus(at)miessakit.fi