Valitse sivu

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta (varhaiskasvatuksen tasa-arvosuunnittelu) (HE 177/2022 vp)

Miessakit ry kiittää eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaa lausuntopyynnöstä. Hallituksen esityksessä esitetään, että tasa-arvolain mukainen tasa-arvosuunnitteluvelvoite ulotettaisi varhaiskasvatukseen. Miessakit ry ei kannata hallituksen esitystä. Ajateltu...