Valitse sivu

Julkaisut

Väkivallasta ja sen hallinnasta lähisuhteissa – Pekka Jolkkonen

Miessakit ry:n Lyömättömän Linjan vastaava psykoterapeutti Pekka Jolkkonen käsittelee kirjoituksessaan lähisuhdeväkivaltaa hoidollisen, väkivallasta luopumiseen tähtäävän asiakastyön näkökulmasta.

Isyyden merkitys väkivaltatyössä – Matti Kupila

Miessakit ry:n Lyömättömän Linjan psykoterapeutti Matti Kupila pohtii artikkelissaan isyyden ja miehille suunnatun lähisuhdeväkivaltatyön yhtymäkohtia, väkivallan olemusta, syitä ja vaikutuksia lapsen kehitykseen ja miehen itsetuntoon. Artikkeli käsittelee isyyden merkitystä ennalta ehkäisevän ja korjaavan väkivaltatyön näkökulmasta.

Mies väkivaltatyön asiakkaana – Pekka Jolkkonen ja Matti Kupila

Tässä kirjoituksessa Miessakit ry:n Lyömätön Linja -työn psykoterapeutit Pekka Jolkkonen ja Matti Kupila käsittelevät miesten avun hakemista asiakkaan, työntekijän ja tutkimuksen näkökulmista. Kiitokset asiakkaillemme palautteista!


Väkivalta – tunteita, toimintaa ja vastatunteita

Pekka Jolkkonen
Panu Varjonen

Kirjanen sisältää kaksi artikkelia:

  • Tuhota vai tuntea – perheväkivalta väkivallan tekijän hoitoprosessin näkökulmasta (Pekka Jolkkonen)
  • Väkivaltatyö ja vastatunteet (Panu Varjonen)

Miessakit ry on vuodesta 1997 kehittänyt Lyömätön Linja –nimistä työmuotoa tarkoituksenaan löytää sopiva toimintamalli väkivaltaisesta käyttäytymisestään eroon haluavien miesten tukemiseen.

Väkivalta – tunteita, toimintaa ja vastatunteita –kirjanen koostuu kahdesta kirjoituksesta, jotka käsittelevät väkivallan ilmiötä ammatillisena haasteena. Ensimmäisessä kirjoituksessa pohditaan väkivaltaisuuden kanssa työskentelyä elämyksellisenä prosessina, jossa työntekijän ja asiakkaan yhteinen työskentely voi johtaa asiakkaan elämässä lisääntyvään itseymmärrykseen. Toisessa kirjoituksessa kuvataan kaksi erilaista orientaatiota, joilla väkivaltaa ehkäistään: Tulevatko mahdollisuudet ihmisen ulkopuolelta, ulkoisen puuttumisen ja kontrollin keinoin? Vai onko hänelle mahdollista päästä eroon väkivallasta omasta halusta ja omalla työllä?

Miessakit ry on kansalais- ja asiantuntijajärjestö, joka tukee miesten henkistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua. Järjestö täydentää miehille tarjolla olevia kriisipalveluja ja edistää väkivallatonta perhe-elämää. ’Väkivalta – tunteita, toimintaa ja vastatunteita’ –kirjanen kuuluu Miessakit ry:n julkaisuja –sarjaan (nro 2002:2)

Teos Miessakkien Kauppa-sivuilla.