Valitse sivu

Vaiettu väkivalta

Väkivallan kokeminen ahdistaa miehiä – Tietoisuutta väkivallasta tulisi parantaa

Miessakit ry:n Väkivaltaa Kokeneet Miehet -hankkeen kyselytutkimuksen mukaan väkivallan kohteeksi joutuminen aiheuttaa miehille monenlaisia haitallisia oireita. Valtaosa miehistä kertoi tunteneensa ahdistusta, järkytystä ja itsevarmuuden heikkenemistä väkivaltakokemusten seurauksena. Liki puolet kertoi tuntevansa masennusta, joka johtui koetusta väkivallasta. Tulokset vastasivat myös hankkeen asiakastyöstä saatua kokemusta.

Vaiettu väkivalta – Miesten kokema väkivalta sekä mahdollisuus avun hakemiseen ja saamiseen – kyselyyn netissä vastanneista miehistä valtaosa oli kokenut väkivaltaa entisen elämänkumppaninsa taholta. Koettu väkivalta oli luonteeltaan valtaosin sekä henkistä että fyysistä. Pelkästään henkistä väkivaltaa oli kokenut 14 % miehistä ja vain fyysistä väkivaltaa 7 % miehistä. Henkinen väkivalta oli miehen huonommuuden osoittamista, välineellistä väkivaltaa ja yleistä henkistä vahingoittamista. Fyysinen väkivalta oli lyömistä, tavaroilla heittämistä, raapimista ja potkimista.

Sekä väkivaltaa kokeneet miehet että ammattilaiset olivat kyselyssä yhtä mieltä siitä, että miehiin kohdistuvaan väkivaltaa tulisi tehdä tunnistettavammaksi. Merkittäväksi kehittämisehdotukseksi nostettiin viranomaisten ja ammattilaisten osaamisen koulutukseen panostaminen, jotta asiaan osattaisiin suhtautua ennakkoluulottomasti.

Miessakeissa toteutettiin verkkokysely miesten väkivaltakokemuksista syksyllä 2016. Kyselyyn vastasi yhteensä 235 yksityishenkilöä, sosiaali- ja terveysalalla työskentelevää tai muuta alan ammattilaista. Vaiettu väkivalta -raportti lisää oleellisesti tietoa miesten kokeman väkivallan seurauksista.

Väkivaltaa Kokeneet Miehet -hankkeessa tarjotaan keskusteluapua, neuvontaa ja ohjattua vertaisryhmätoimintaa väkivaltaa kadulla tai kotona kokeneille miehille. Apu on luottamuksellista ja maksutonta. Lisäksi hankkeessa kerätään tietoa miesten kokemasta väkivallasta. Hanke toimii vuosina 2016-2018 STEA:n rahoituksella.

Voit lukea ja ladata Vaiettu väkivalta -raportin tästä linkistä.

Voit myös tilata raportin painetun version toimituskuluja vastaan osoitteesta Miessakkien Kauppa-sivuilta – tai tulla noutamaan sen Annankadun toimistoltamme (aina on kiva nähdä!).

Lisätietoja

Tommi Sarlin
vast. väkivaltatyöntekijä
044 751 1344
tommi.sarlin@miessakit.fi

Jussi Pekkola
väkivaltatyöntekijä
044 751 1345
jussi.pekkola@miessakit.fi