Valitse sivu

Konkkaronkka

Tukea ylivelkaantuneille yrittäjämiehille

Yrittäjämies, älä jää yksin!

Konkkaronkka–hanke tarjoaa vertaisryhmätoimintaa ja henkilökohtaista tukea vaikeassa elämäntilanteessa oleville yrittäjämiehille. Vertaisryhmät antavat mahdollisuuden oman tilanteen käsittelyyn toisten konkurssiuhan alla olevien tai ylivelkaantuneiden yrittäjämiesten kanssa. Vertaistuki auttaa vaikeiden kokemusten ymmärtämisessä, hyväksymisessä ja tilanteessa eteenpäin pääsemisessä. Ryhmätoiminnan ja yksilöllisen tuen avulla vahvistetaan osallistujien hyvinvointia ja toimintakykyä sekä etsitään työkaluja tilanteen käsittelyyn.

Ohjatut vertaistukiryhmät

Vertaisryhmien vaikuttavuus perustuu kokemusten luottamukselliseen jakamiseen ja miesten keskinäiseen tukeen. Toisten kokemusten kuuleminen tarjoaa uutta näkökulmaa omaan tilanteeseen.

Ryhmäprosessi koostuu kymmenestä tapaamisesta, joista kullekin on oma teemansa. Ryhmässä käydään läpi omaa polkua yrittäjyyteen ja nykyiseen tilanteeseen sekä tunnistetaan voimavaroja, joiden avulla on mahdollista päästä tilanteessa eteenpäin. Osallistujilta edellytetään sitoutumista koko ryhmäprosessin ajaksi. Vertaistukiryhmät kokoontuvat Miessakkien toimitiloissa Helsingissä ja Tampereella kerran viikossa. Ryhmiä ohjaavat hanketyöntekijät. Ryhmiin otetaan kymmenen osallistujaa.

Syksyn 2023 ryhmät:

Helsinki I torstaisin 5.10.–7.12. klo 17–19
Tampere I torstaisin 5.10.–7.12. klo 17–19

Yksilötapaamiset

Ryhmätoiminnassa mukana oleville tarjotaan mahdollisuus myös yksilölliseen tukeen. Tapaamisissa keskitytään ryhmäläisen henkilökohtaiseen tilanteeseen ja tuen tarpeeseen hanketyöntekijän kanssa. Yksilötuki ei ole talousneuvontaa, vaan sillä tuetaan ryhmäläisen toimintakykyä haastavassa elämäntilanteessa. Yksilötukea tarjotaan kasvokkain tai videovälitteisesti, kullekin ryhmäläiselle viisi kertaa.

Yksilötapaamisessa voidaan käsitellä esimerkiksi seuraavanlaisia asioita:

  • Yrittäjyyden ja perhe-elämän yhteensovittaminen
  • Stressi, väsymys, uupuminen
  • Omien vahvuuksien tunnistaminen
  • Huoli tulevaisuudesta

Yhteystiedot

Yhteydenottolomake

konkkaronkka@miessakit.fi

Helsinki
Tommi Huhtaniemi
hankekoordinaattori
044 751 1349
tommi.huhtaniemi(at)miessakit.fi

Tampere
Lauri Puisto
hanketyöntekijä
044 751 2387
lauri.puisto(at)miessakit.fi