Valitse sivu

Kehittäminen

Miestyön Osaamiskeskus on aktiivinen kehittäjä miestyön sektorilla. Kehittämistyön tarkoituksena on selkeyttää miestyön toimintakenttää ja löytää uusia keinoja miesten ja heidän lähiyhteisöjensä hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Kehittämistyötä tehdään osana Miessakit ry:n omaan työtä että yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Miessakit ry:ssä kehittämistyö kytkeytyy pitkälti järjestön arviointi- ja seuratastrategian toteutukseen. Kehittämistyön tarkoituksena on saattaa eri yksiköiden toiminnasta kerätty arviointi- ja seurantatieto sellaiseen muotoon, jossa sitä on mahdollista hyödyntää niin yksiköiden kehittämistyössä, raportoinnissa kuin koulutuksissakin.

Missä kaikissa olemme muun muassa olleet mukana

  • Miestyön Vaikuttajat -verkosto
  • Miesten kansalaistalo Mattilan ohjausryhmä
  • Kalliolan nuoret ry:n Poikien talon asiantuntijaryhmä
  • Isänä työelämässä -projekti – Miessakit ry tuotti hankkeessa tarvittavaa isäerityistä osaamista työn ja perhe-elämän sekä isäystävällisyyden näkökulmista.
  • Visible fathers/Isä hoitaa -projekti THL:n, TTL:n, STM:n ja Miessakit ry:n ESR-rahoitteinen hanke, jossa Miessakit on mukana isyyteen liittyvissä asiantuntijatehtävissä.
  • Auta miestä mäessä -projekti Miessakit ry:n ja Diak:n ESR-rahoitteinen hanke, jonka tarkoituksena on edistää 18-29-vuotiaiden miesten työllisyyttä sekä lisätä naisvaltaisten alojen vetovoimaisuutta miesten keskuudessa. Miessakit tarjoaa hankkeeseen mieserityistä osaamista sekä osaamista mentorien kouluttamiseen.

Ota yhteyttä

Kehittämis- ja koulutuspäällikkö Joonas Kekkonen

etunimi.sukunimi@miessakit.fi | 044 751 1331