Valitse sivu

Keskeiset käsitteet

Mieserityisyys
Mieserityisyys on miehiin liittyvien biologisten, psykologisten ja sosiokulttuuristen tekijöiden merkitysten ja vaikutusten ymmärtämistä ja huomioimista.

Mieserityinen työote
Mieserityinen työote tarkoittaa sitä, että mies on toiminnan keskiössä, ja hän tulee mieserityisyyden myötä aidosti kuulluksi ja kohdatuksi.

Miestyö
Miestyö on miesten tueksi tehtävää sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammatillista työtä ja vertaistoimintaa. Miessakit ry:n miestyö perustuu mieserityisyyteen ja mieserityiseen työotteeseen.

Miesten välinen vertaisuus
Miesten välinen vertaisuus on miesten yksilöllisten kokemusten, kertyneen kokemustiedon ja niihin pohjaavan elämänviisauden jakamista miesten kesken. Vertaisuuden avulla tuetaan omaa ja toisten miesten hyvinvointia, sekä sosiaalista, tiedollista ja yhteiskunnallista oppimista.

Vertaismies
Vertaismies on mies, joka toimii vapaaehtoisena ohjaajana tai tukihenkilönä miesten välisessä vertaistoiminnassa.

Yhteisvastuu
Yhteisvastuu tarkoittaa ihmisten yhteistä vastuunkantoa toistemme ja yhteiskunnan hyvinvoinnista.