Valitse sivu

Isä hoitaa – perhevapaalta virtaa työntekoon (2016 – 2018)

Miessakit ry oli mukana associated partnerina Isä hoitaa – perhevapaalta virtaa työntekoon -hankkeessa. Hankkeen muut toimijat olivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos sekä sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikkö. Hanke ajoittui vuosille 2016–2018.

Hankkeen tavoitteina oli saada entistä useampi isä käyttämään perhevapaata ja jakamaan lastenhoitoa äitien kanssa, lisätä tietoisuutta isien perhevapaan mahdollisuuksista sekä edistää myönteisiä asenteita ja käytäntöjä isien vapaidenkäyttöä kohtaan.

Hankkeen toteutus

Tutkimus

THL tutki isien perhevapaiden käytön esteitä tavoitteena saada tietoa myös niiltä isiltä, jotka eivät käytä mitään perhevapaita. THL teki väestörekisteristä poimituille isille kyselyn perhevapaiden käytöstä ja syistä olla käyttämättä vapaita sekä haastatteli isiä ja esimiehiä työpaikoilla.

Kehittämistyö työpaikoilla

Työterveyslaitos kehitti työpaikoilla käytäntöjä työn ja perheen yhteensovittamisen tukemiseksi ja isien perhevapaiden käytön lisäämiseksi.

Tiedotuskampanja

Sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikkö toteutti yhdessä Miessakit ry:n kanssa tiedotuskampanjan isien perhevapaiden käytön lisäämiseksi.

Hankkeen rahoitus ja yhteistyötahot

Hanketta rahoitti EU-komission Rights, Equality and Citizenship (REC) -ohjelma.

Hankkeen seurantaryhmässä olivat mukana Akava, Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), Kansaneläkelaitos (Kela), Kuntatyönantajat (KT), Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö (SAK), Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), Toimihenkilökeskusjärjestö (STTK) ja Valtion työmarkkinalaitos.

Hankkeesta lisää

THL: https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/isa-hoitaa

TTL: https://www.ttl.fi/tutkimushanke/isa-hoitaa-perhevapaalta-virtaa-tyontekoon/