Valitse sivu

Miessakit ry

Miehiä tukevaa hyvinvointityötä 
vuodesta 1995

Miessakit ry:n logo

Miessakit ry:n tarkoitus on huolehtia miesten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, sekä kehittää pitkäjänteisesti miesten yhteisvastuun ja keskinäisen auttamisen rakenteita. Tätä tarkoitusta toteutetaan luomalla ja ylläpitämällä monimuotoista matalan kynnyksen vertaistoimintaa, tarjoamalla ammatillisia tuki- ja kriisipalveluja, kouluttamalla vertaisohjaajia sekä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia, olemalla mukana rakentamassa erilaisten organisaatioiden miestyötä sekä osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Miesten oma osallistuminen ja miesten välinen vertaisuus ovat keskeisimmät tarvittavaa osaamista tuottavat elementit tavoiteltaessa miesten hyvinvoinnin vahvistumista. Miessakit ry:n merkitys tällä kentällä korostuu yhdistyksen ainutlaatuisuuden kautta; kaikki yhdistyksen toimijat ovat miehiä. Tämä rakenne mahdollistaa sen, että miesten tarpeet pysyvät tavoiteasettelun keskiössä, ja toisaalta sen, että miehet kokevat yhteyden omakseen. Tunne siitä, että toiminta on rakennettu juuri itselle, on tärkeä osallistumiskynnystä madaltava tekijä. Samalla vaikutetaan myös siihen, että miesten kokemus omasta arvokkuudesta vahvistuu, ja miesten keskinäinen sosiaalinen toiminta ja tarvittaessa itselle avun hakeminen arkipäiväistyvät.

Miessakit ry:n miestyön yksi keskeisimmistä laatutekijöistä on luottamuksen ja arvostuksen ilmapiirin rakentaminen asiakkaaksi hakeutuvan miehen kanssa. Toiminnassa pidetään selkeästi yllä tietoisuutta siitä, että työmuoto on juuri miehiä ja miestä itseään varten. Sillä, että asiakassuhdetta ei millään tavalla ulkoisteta (eli esimerkiksi miehen asioista ei keskustella kolmannen osapuolen kanssa ilman hänen läsnäoloaan), on monille miehille valtava merkitys suhteessa luottamuksen rakentumiseen, ja siihen, että todella rohkenee avautumaan itsestään.

Monet muutkin alan toimijat ovat lisänneet suoraan miehille suunnattua toimintaa. Tämä on kasvattanut kysyntää sekä organisaatioiden rakentamiseen, niiden tarjoamien toimintojen kehittämiseen, että alan ammattilaisten perus- ja täydennyskoulutukseen liittyen. Miessakit ry tarjoaa mieserityiseen osaamiseen perustuvaa koulutusta yksittäisille miehille, organisaatioille ja ammattilaisille.

Miessakit ry:ssä halutaan vaalia ja olla osana yhteisvastuullista yhteisen hyvän rakentamista. Miessakit ry:n idean ytimessä on näkemys naisten ja miesten kumppanuudesta ihmisyyden hyvinvoinnin perustana. Miehet ja naiset nähdään itselleen ja toisilleen lähtökohtaisesti hyvää haluavina. Miessakit ry perustaa missionsa ja visionsa tälle kantavalle voimalle.

Miessakit ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.