Valitse sivu

Koulutustoiminta

Miessakit ry järjestää hyvinvointialojen ammattilaisille, opiskelijoille sekä yksityishenkilöille kohdennettuja mieslähtöistä hyvinvointiosaamista vahvistavia koulutuksia, seminaareja ja luentoja. Keskeisiä teemoja ovat muun muassa miestyö, miesten asiakkuus hyvinvointipalveluissa, isyys, eroauttaminen, väkivalta/aggressiivisuus sekä miesten vertaisryhmätoiminta.

Koulutusten tarkoituksena on paitsi tarjota konkreettisia keinoja miesten kanssa työskentelyyn, myös lisätä osallistujien tietämystä miehistä, heidän hyvinvointialojen asiakkuuksiin liittyvistä teemoista sekä miestyön integroinnin mahdollisuuksista eri organisaatioiden perustehtäviin.

Miessakit ry järjestää koulutuksia yksittäisinä teemoitettuina koulutuksina, miestyötä kehittämään pyrkiviin työyhteisöihin tehtävinä interventioina sekä Miestyön koulutusohjelman muodossa.

Teemoitetut koulutukset ja luennot ovat miesten hyvinvointiin tai heidän auttamiseensa liittyviä lyhyitä kokonaisuuksia. Koulutusten sisällöt liittyvät yleensä miesten ammatilliseen kohtaamiseen tai mieserityisiin kriiseihin.

Interventioissa Miessakkien asiantuntijat kartoittavat yhdessä tilaajan kanssa työyhteisön tilannetta ja auttavat löytämään työtapoja, jotka auttaisivat juuri kyseisestä työyhteisöä kehittämään palveluitaan miehille sopiviksi. Palvelua ostetaan yleensä yhteisöihin, joissa on havaittu kehittämistarpeita, esimerkiksi miesten vähäinen määrä asiakaskunnassa tai miesten heikko kiinnittyminen palveluihin.

Miestyön koulutusohjelma on Miessakkien toteuttama koulutus, jossa syvennytään miesten erityistarpeiden havaitsemiseen, miesten kohtaamiseen ja mieserityisten palveluiden tuottamiseen.

Koulutusten pohjalla on vankka käytännönlähtöinen kokemus miesten kanssa työskentelystä; Miessakit ry on työskennellyt miesten hyvinvoinnin edistämiseksi vuodesta 1995 lähtien.

Miessakit ry:n koulutustoiminnasta vastaa Miestyön Osaamiskeskus yhdessä yksiköiden kanssa.

Lisätiedot

Joonas Kekkonen
kehittämis- ja koulutuspäällikkö
044 751 1331
miestyon_osaamiskeskus(at)miessakit.fi
Miessakit ry / Miestyön Osaamiskeskus
Annankatu 16 B 28, 00120 Helsinki