Valitse sivu

Miesten eroryhmä | Oulu, syksy 2022

Eroryhmässä voi vapaasti kertoa ja jakaa eroon liittyviä kokemuksia ja tuntoja. Toisten miesten vastaavien ja ehkä myös erilaisten kokemusten kuuleminen auttaa oman eroprosessin jäsentämisessä. Ryhmässä voi myös saada kokemuksen, että ei ole yksin tunteidensa tai vaikeuksiensa kanssa. Eroon liittyy usein myös kriisi, jonka rankkuutta voi verrata elämäntilanteeseen, jossa on menettänyt läheisen ihmisen kuolemalle. Eteenpäin jaksamisessa, vanhasta irtipäästämisessä ja menetyksen suremisessa, miesten keskinäinen tuki ja ymmärrys luovat edellytyksiä kriisin läpielämiselle.

Ensimmäinen kerta on varattu tutustumiselle ja kunkin miehen elämäntilanteen kuulemiselle. Sen jälkeen jokaisella kerralla on oma eroon liittyvä aihekokonaisuus.

Menetelmä

Keskustelun lisäksi teemme erilaisia toiminnallisia harjoituksia, jotka auttavat oman prosessin hahmottamisessa. Kertojen välillä ohjaaja antaa pieniä kotitehtäviä.

Tavoite

Kukin määrittelee omat tavoitteensa. Sen lisäksi tavoiteltavaa voisi olla

  • tosiasioiden kohtaaminen ja niiden hyväksyminen
  • erilaisille tunteille kuten surulle tai pettymykselle tilan antaminen
  • itsestään välittäminen
  • lapsistaan välittäminen
  • oikeuksistaan huolehtiminen
  • eroon johtaneiden syiden analysointi
  • tukiverkoston luominen
  • omaa hyvinvointia edistävien selviämisstrategioiden löytäminen
  • irtipäästäminen ex-kumppanista ja uudelleen suuntautuminen (sikäli kun erosta on jo pidempi aika).

Kenelle

Ryhmä on tarkoitettu erokriisissä painiskeleville miehille, mutta myös jo pidempään eronneena olleille, jotka kokevat eron jälkimaininkien yhä koettelevan tavalla tai toisella itseään.

Aika

Ryhmä kokoontuu maanantaisin 12.9.-21.11. 2022 klo 17-19. Ei tapaamista 24.10.)

Paikka

Kumppanuuskeskus / kokoustila Resiina, 1. krs. Kansankatu 53, 90100 Oulu.

Ryhmä toteutetaan tarvittaessa etäyhteyksin ajankohtainen koronatilanne huomioiden.

Ilmoittautuminen

Ryhmä on täynnä. Voit tiedustella vapaita paikkoja näistä ryhmistä:
Valtakunnallinen verkkoryhmä I | syksy 2022 | Miessakit Ry
Valtakunnallinen verkkoryhmä II | syksy 2022 | Miessakit Ry

Eroryhmäohjaaja

Petri Aspegren | petri.aspegren(at)gmail.com | 044 992 7660

Osallistujat haastatellaan etukäteen.

Ryhmään osallistuminen on maksutonta.