Valitse sivu

Vertaismiehen käsikirja

Kuvassa Vertaismiehen käsikirjan kansikuva

Visa Kuusikallio
Jyri Blomqvist
Roby Mountrakis
Christer Nuutinen

Vertaismiehen käsikirja on opas siihen, miten miesten vapaaehtoisuuteen perustuvaa vertaistoimintaa onnistuneesti voidaan järjestää. Kirjassa ääneen pääsevät niin työntekijät kuin Toiminnan Miehet -hankkeessa mukana olleet vertaismiehetkin.

”Toiminnan Miesten vertaistoiminnassa miehet päättävät toiminnan sisällön. Vertaismies on lenkki kaveruuden ja ammattilaisuuden välimaastossa toimien tarkoituksen mukaisella tavalla omasta elämänkokemuksesta käsin. Tämä käsikirja antaa työkaluja miehiä kiinnostavan vertaistoiminnan käynnistämiseen ja pyörittämiseen. Kirja on suunnattu sekä toiminnasta kiinnostuneille että sosiaalialan ammattilaisille.”

Käsikirjan tavoitteena on antaa perustietopaketti vertaismiehenä toimimiseen sekä tuoda esille miesten vapaaehtoistoiminnassa tärkeäksi havaitut toimintatavat. Käsikirjan kehittäminen aloitettiin Toiminnan Miesten vertaistoiminnasta keräämän kokemusaineiston koostamisella.

Opas on osa Toiminnan Miehet -hanketta, joka luo hyvinvointia ja osallisuutta miehille vertaisuuden avulla. Vapaaehtoiset vertaismiehet toimivat hankkeessa tuen antajina ja ryhmänohjaajina. Vertaistoiminnassa nousevat esiin yhdessä tekeminen, huumorin sävyttämä sosiaalinen vuorovaikutus, kokemusten vaihtaminen ja yhdenvertaisuus.

Lataa luettavaksi pdf-versiona tästä linkistä.

Tilaa painettu versio alla olevasta linkistä.