Valitse sivu

Miessakkien auttamismalli väkivaltaa kokeneille miehille

Miessakit tarjoaa keskusteluapua

Väkivaltaa Kokeneet Miehet -toiminta tarjoa keskusteluapua, neuvontaa ja ohjattua vertaisryhmätoimintaa väkivaltaa kadulla tai kotona kokeneille miehille. Hankkeessa on kehitetty auttamismallia, johon kuuluu viiden käyntikerran yksilötyöskentely ja kymmenen kerran ohjattu vertaisryhmä.

Työskentely perustuu luottamukseen

Miessakeissa painotetaan hyvää työskentelysuhdetta ammattilaisen ja asiakkaan välillä. Luottamus syntyy, kun asiakas pääsee puhumaan ja löytää ymmärtävän kuulijan usein pitkään piilossa olleelle väkivaltaongelmalle.

Keskustelun tavoitteista sovitaan yhdessä

Suhteen synnyttyä on tärkeää sopia mahdollisimman konkreettisista työskentelyn tavoitteista, joihin molemmat osapuolet voivat sitoutua. Lyhyessä työskentelyssä keskitytään yhteen tai kahteen ongelmaan, joihin pyritään saamaan helpotusta. Keskeistä on myös auttaa miestä havainnoimaan uudella tavalla omaa tilannettaan, jotta hän voi alkaa tehdä uudenlaisia ratkaisuja.

Näin saat apua

Tukea on tarjolla kasvotusten, puhelimitse ja verkkovälitteisesti. Ota yhteyttä: https://www.miessakit.fi/toimintamuodot/vakivaltaa-kokeneet-miehet/nain-saat-apua/

Lataa Viiden käyntikerran yksilötyöskentelymalli -kaavio tästä linkistä.

Vertaisryhmä väkivaltaa kokeneille miehille

Väkivaltaa Kokeneet Miehet järjestää ohjattuja vertaisryhmiä, joissa miehet voivat jakaa kokemuksia sekä saada tietoa ja neuvoja. Vertaistuki auttaa vaikeiden kokemusten ymmärtämisessä, hyväksymisessä ja elämän eteenpäin suuntaamisessa.

Ryhmässä käydään läpi väkivaltakokemuksia luottamuksellisesti ja tasavertaisesti tulematta leimatuksi tai vähätellyksi. Toisten kokemusten kuuleminen ja omien tuntemusten jakaminen auttavat jäsentämään omaa tilannetta. Ryhmästä voi löytää uusia näkemyksiä ja toimintatapoja.

Ryhmän tarkoitus on

 • kokea vertaisuutta ja hyväksyntää tasavertaisessa ja luottamuksellisessa ympäristössä
 • auttaa sinua näkemään itsesi, toiset ihmiset ja maailma entistä myönteisemmin
 • auttaa sinua ottamaan entistä enemmän vastuuta omasta hyvinvoinnistasi
 • antaa työkaluja tunteiden käsittelyyn
 • muokata toimimattomia käyttäytymis- ja ajattelumalleja.

Ryhmän säännöt

 • kunnioita toisen kokemusta
 • älä puhu ryhmästä tai ryhmäläisistä ryhmän ulkopuolella
 • kaikki ryhmäläiset ovat tasa-arvoisia
 • osallistu jokaiseen tapaamiseen
 • jos tulee este, ilmoita siitä
 • osallistu aktiivisesti keskusteluun
 • pysy aiheessa
 • jos jokin alkaa ahdistaa voimakkaasti, voit poistua ryhmästä kymmeneksi minuutiksi
 • tapaamisten välillä ei ole syytä pitää yhteyttä toisiin ryhmäläisiin
 • tule selvänä
 • sulje puhelin.

Tapaamisten teemat

Ensimmäisillä tapaamiskerroilla tarkastellaan osallistujien kokemaa väkivaltaa. Tämän jälkeen tutkitaan väkivallan seurauksia, väkivallan aiheuttamia tunteita sekä tunteiden ja ajatusten käsittelyä. Kuudennella kerralla paneudutaan mahdollisiin ylisukupolvisiin toimimattomiin käytösmalleihin. Sitten pohditaan tapoja suojautua väkivallalta jämäkkyyden ja omien rajojen vahvistamisen kautta. Viimeiset tapaamiskerrat käytetään omien arvojen ja tulevaisuuden toiveiden kirkastamiseen. Viimeinen tapaamiskerta on vapaamuotoisempi. Ryhmä päättää yhdessä tapaamiskerran sisällön.

 1. Ryhmän käynnistäminen
  Tunnista henkinen, fyysinen ja seksuaalinen väkivalta.
 2. Oma väkivaltakokemus
  Voit kertoa kokemastasi väkivallasta ja kuulla muiden kertomuksia.
 3. Väkivallan seuraukset
  Perehdy kehon stressireaktioon.
 4. Tunteiden ja ajatusten tunnistaminen
  Tunne tunteesi. Tunteet ovat hyvä renki mutta huono isäntä.
 5. Tunteiden ja ajatusten eriyttäminen
  Miten käsitellä tunteita ja ajatuksia entistä taitavammin?
 6. Tieni tähän päivään
  Millaista väkivaltaa olen kokenut elämäni varrella? Miten se vaikuttaa lapseen?
 7. Jämäkkyys ja itsetunto
  Miten pitää huolta omista tarpeista?
 8. Arvot ja voimavarat
  Arvot tekevät elämästä elämisen arvoista.
 9. Mitä olen oppinut itsestäni?
  Mitä ryhmä on opettanut sinulle itsestäsi? Mihin tarvitse vielä tukea?
 10. Ryhmän lopetus
  Vapaamuotoinen tapaaminen, jonka ohjelmassa on sovittu ryhmän kesken.

Käyntikerran rakenne

Tapaaminen alkaa tunnelmakierroksella. Tällöin jokainen kertoo lyhyesti, mitä ajattelee ja tuntee juuri nyt. Näin osallistujat orientoituvat tapaamiseen ja omaan kokemukseensa. Alkukierroksen jälkeen seuraa välitehtävän purku. Tämä ja ohjaajan pitämä lyhyt johdanto ohjaavat ajatuksia kohti päivän teemaa. Lopuksi on uuden välitehtävän esittely ja tunnelmakierros.

 • Mitä tunnet tai ajattelet juuri nyt?
 • Välitehtävän purku
 • Ohjaajan johdanto päivän teemaan
 • Keskustelu
 • Uusi välitehtävä
 • Mitä tunnet tai ajattelet juuri nyt?
 • Yhteensä 90 minuuttia.