Valitse sivu

Miessakkien auttamismalli väkivaltaa kokeneille miehille

Miessakit tarjoaa keskusteluapua

Väkivaltaa Kokeneet Miehet -toiminta tarjoa keskusteluapua, neuvontaa ja ohjattua vertaisryhmätoimintaa väkivaltaa kadulla tai kotona kokeneille miehille. Hankkeessa on kehitetty auttamismallia, johon kuuluu viiden käyntikerran yksilötyöskentely ja kymmenen kerran ohjattu vertaisryhmä.

Työskentely perustuu luottamukseen

Miessakeissa painotetaan hyvää työskentelysuhdetta ammattilaisen ja asiakkaan välillä. Luottamus syntyy, kun asiakas pääsee puhumaan ja löytää ymmärtävän kuulijan usein pitkään piilossa olleelle väkivaltaongelmalle.

Keskustelun tavoitteista sovitaan yhdessä

Suhteen synnyttyä on tärkeää sopia mahdollisimman konkreettisista työskentelyn tavoitteista, joihin molemmat osapuolet voivat sitoutua. Lyhyessä työskentelyssä keskitytään yhteen tai kahteen ongelmaan, joihin pyritään saamaan helpotusta. Keskeistä on myös auttaa miestä havainnoimaan uudella tavalla omaa tilannettaan, jotta hän voi alkaa tehdä uudenlaisia ratkaisuja.

Näin saat apua

Tukea on tarjolla kasvotusten, puhelimitse ja verkkovälitteisesti. Ota yhteyttä: https://www.miessakit.fi/toimintamuodot/vakivaltaa-kokeneet-miehet/nain-saat-apua/

Lataa Viiden käyntikerran yksilötyöskentelymalli -kaavio tästä linkistä.