Valitse sivu

Vieraasta Veljeksi

Järjestämme keväällä mentoriryhmän verkossa Teams-alustalla. Mukaan voi hakea Helsingistä (pääkaupunkiseutu), Tampereelta ja Turusta. Hakuaika on 8.3.-22.3.2021.

Maahanmuuttajat – hakulinkki: https://zef.fi/s/zrad9922/

Suomalaiset mentorit – hakulinkki: https://zef.fi/s/seutx3r9/

Otamme yhteyttä kaikkiin mukaan hakeneisiin. Pyrimme yhdistämään saman alan ihmisiä samoilta paikkakunnilta. Ryhmä aloittaa maalis-huhtikuun vaihteessa.

– – –

Vieraasta Veljeksi –toiminta yhdistää vapaaehtoisia maahanmuuttajamiehiä ja suomalaisia miehiä.

Vapaaehtoistoimintaan kuuluvat:

  1. Työelämämentorointi
  2. Tukihenkilötoiminta
  3. Suomenkielinen keskusteluryhmätoiminta

Lisäksi hanke tekee viestintä- ja vaikuttamistyötä. Osallistumme myös maahanmuuttajatyön kannalta keskeisiin verkostoihin.

Vapaaehtoistoiminta

Mentoritoiminta

Kantaväestöön kuuluvat tai kotoutuneet vapaaehtoiset miehet toimivat mentoreina työelämään suuntaaville maahanmuuttajamiehille (aktoreille). Mentori ja maahanmuuttaja muodostavat puoli vuotta kestävän prosessin ajaksi työparin, jonka tavoitteena on edesauttaa aktorin työllistymistä ja kotoutumista. Osallistujille järjestetään 3-5 ryhmätapaamista verkkovälitteisesti. Toimintaan osallistuvilta toivotaan vähintään keskiasteen koulutusta, mikä edesauttaa sopivien työparien muodostamista.

Kevään 2021 mentoritoiminnan ryhmä järjestetään verkossa. Se on avoin vapaaehtoisille pääkaupunkiseudulta, Tampereelta ja Turusta. Hakuaika ryhmään on 8.3.-22.3. Ryhmä aloittaa maalis-huhtikuun vaihteessa. Hakulinkin löydät sivun yläosassa.

Mentoriryhmien toiminnassa otetaan huomioon Covid-19 -tilanne. Toimintaa toteutetaan verkkovälitteisesti. Yhteisiä ryhmätapaamisia järjestetään ainoastaan tilanteen salliessa syksyllä 2021.

Tukihenkilötoiminta

Vieraasta Veljeksi -toiminnassa mukana olleet maahanmuuttajamiehet kertovat usein vaikeuksista saada kontaktia suomalaisiin miehiin. Toisaalta myös suomalaiset miehet saattavat kaivata uusia ihmissuhteita tai vaikkapa mahdollisuuden päästä verestämään ranskan kielen taitojaan.

Tukihenkilötoiminnassa vapaaehtoiset suomalaiset tai pitkään Suomessa asuneet miehet toimivat tukihenkilöinä maahanmuuttajataustaisille miehille. Muodostamme toimintaan mukaan hakeutuneista pareja yhteisten kiinnostuksen kohteiden ja toiveiden perusteella. Tukihenkilöksi voivat hakeutua miehet koulutustaustasta ja iästä riippumatta, mikäli toiminta kiinnostaa.

Etsimme tukihenkilöitä kerran vuodessa järjestettävällä haulla. Toiminnasta kiinnostuneille järjestetään 2 x 2 tunnin tieto- ja koulutuspaketti, jossa annetaan käytännön ohjeita ja tietoa toiminnasta. Koulutuksen läpikäyneille tarjotaan tuettavia vuoden mittaan Vieraasta Veljeksi -toiminnan kautta.

Tuettavat henkilöt ovat eri-ikäisiä, maahanmuuttajataustaisia miehiä, jotka kokevat tarvitsevansa kaveria yhteiseen tekemiseen, tutustumiseen tai tueksi suomen kielen opetteluun. Saamme tukihenkilötoimintaan sopivia yhteydenottoja suoraan, Vieraasta Veljeksi -mentoritoiminnan ja keskusteluryhmän sekä yhteistyökumppaniemme kautta. Jos haluat itse tukihenkilön, ota yhteyttä toiminnan koordinaattoriin (yhteystiedot alla).

Keskusteluryhmä

Vieraasta Veljeksi -keskusteluryhmä tapaa toistaiseksi etänä Teams-muotoisena keskiviikkoisin klo 17-18.30. Ryhmässä keskustellaan suomeksi ajankohtaisista ja osallistujia kiinnostavista aiheista. Toiminnan tarkoituksena mahdollistaa kohtaamisia ja ylläpitää ja parantaa maahanmuuttajien suomen kielen taitoa. Mukaan toivotaan sekä maahanmuuttajia että suomalaisia vapaaehtoisia. Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä koordinaattoriin.

Viestintä ja vaikuttamistoiminta

Hankkeen viestintä ja vaikuttamistoiminta tähtäävät maahanmuuttajamiesten työllistymismahdollisuuksien parantamiseen. Hankkeessa lisätään yhtäältä siihen osallistuvien maahanmuuttajamiesten työelämän tuntemusta ja toisaalta työnantajien tietoisuutta maahanmuuttajamiesten osaamisesta.

Viestinnän pääpaino on hankkeen ensisijaisille kohderyhmille, maahanmuuttajamiehille ja vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille suomea puhuville miehille suunnatussa markkinoinnissa ja tiedottamisessa. Lisäksi hanketta esitellään eri yhteyksissä ja sen puitteissa osallistutaan kotimaisiin maahanmuuttajatyön verkostoihin.

Verkostotyö

Hanke on mukana Maahanmuuttajamiestyön verkostossa, M3-verkostossa ja Veto-verkostossa.

Yhteystiedot

Koordinaattori
Heikki Parviainen (Helsinki) 
044 751 1338 | heikki.parviainen (at) miessakit.fi

Facebook