Valitse sivu

Vieraasta Veljeksi

Vieraasta Veljeksi –toiminta yhdistää vapaaehtoisia maahanmuuttajamiehiä ja suomalaisia miehiä.

Toimintaa jatketaan nykyisellä rahoituksella ainakin syyskuun 2022 loppuun. Mentori- ja tukihenkilötoiminnassa ei perusteta uusia pareja syksyllä. Toiminta jatkuu vuonna 2023, mikäli se saa rahoitusta. Keskusteluryhmä aloittaa 17.8.2022.

Vapaaehtoistoimintaan kuuluvat:

  1. Työelämämentorointi
  2. Tukihenkilötoiminta
  3. Suomenkielinen keskusteluryhmätoiminta

Lisäksi hanke tekee viestintä- ja vaikuttamistyötä. Osallistumme myös maahanmuuttajatyön kannalta keskeisiin verkostoihin.

Vapaaehtoistoiminta

Mentoritoiminta

Kantaväestöön kuuluvat tai kotoutuneet vapaaehtoiset miehet toimivat mentoreina työelämään suuntaaville maahanmuuttajamiehille (aktoreille). Mentori ja maahanmuuttaja muodostavat puoli vuotta kestävän prosessin ajaksi työparin, jonka tavoitteena on edesauttaa aktorin työllistymistä ja kotoutumista. Toimintaan osallistuvilta toivotaan vähintään keskiasteen koulutusta, mikä edesauttaa sopivien työparien muodostamista.

Helsingin keväällä 2022 aloittanut ryhmä jatkaa syksyyn. Mahdollisista tulevista ryhmistä tiedotetaan alkuvuodesta 2023.

Tukihenkilötoiminta

Vieraasta Veljeksi -toiminnassa mukana olleet maahanmuuttajamiehet kertovat usein vaikeuksista saada kontaktia suomalaisiin miehiin. Toisaalta myös suomalaiset miehet saattavat kaivata uusia ihmissuhteita tai vaikkapa mahdollisuuden päästä verestämään ranskan kielen taitojaan.

Tukihenkilötoiminnassa vapaaehtoiset suomalaiset tai pitkään Suomessa asuneet miehet toimivat tukihenkilöinä maahanmuuttajataustaisille miehille. Muodostamme toimintaan mukaan hakeutuneista pareja yhteisten kiinnostuksen kohteiden ja toiveiden perusteella. Tukihenkilöksi voivat hakeutua miehet koulutustaustasta ja iästä riippumatta, mikäli toiminta kiinnostaa.

Etsimme tukihenkilöitä kerran vuodessa järjestettävällä haulla. Toiminnasta kiinnostuneille järjestetään 2 x 2 tunnin tieto- ja koulutuspaketti, jossa annetaan käytännön ohjeita ja tietoa toiminnasta. Koulutuksen läpikäyneille tarjotaan tuettavia vuoden mittaan Vieraasta Veljeksi -toiminnan kautta.

Tuettavat henkilöt ovat eri-ikäisiä, maahanmuuttajataustaisia miehiä, jotka kokevat tarvitsevansa kaveria yhteiseen tekemiseen, tutustumiseen tai tueksi suomen kielen opetteluun. Saamme tukihenkilötoimintaan sopivia yhteydenottoja suoraan, Vieraasta Veljeksi -mentoritoiminnan ja keskusteluryhmän sekä yhteistyökumppaniemme kautta. Jos haluat itse tukihenkilön, ota yhteyttä toiminnan koordinaattoriin (yhteystiedot alla).

Keskusteluryhmä

Vieraasta Veljeksi -keskusteluryhmässä keskustellaan suomeksi ajankohtaisista ja osallistujia kiinnostavista aiheista. Toiminnan tarkoituksena mahdollistaa kohtaamisia ja ylläpitää ja parantaa maahanmuuttajien suomen kielen taitoa. Mukaan toivotaan sekä maahanmuuttajia että suomalaisia vapaaehtoisia. Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä koordinaattoriin.

Tapaamiset järjestetään Miessakkien toimistolla, os. Annankatu 16 B 28, 00120 Helsinki. Voit osallistua myös Teams-sovelluksella! Ota yhteyttä koordinaattoriin osoitteessa heikki.parviainen(at)miessakit.fi , jos haluat osallistua etänä.

Viestintä ja vaikuttamistoiminta

Hankkeen viestintä ja vaikuttamistoiminta tähtäävät maahanmuuttajamiesten työllistymismahdollisuuksien parantamiseen. Hankkeessa lisätään yhtäältä siihen osallistuvien maahanmuuttajamiesten työelämän tuntemusta ja toisaalta työnantajien tietoisuutta maahanmuuttajamiesten osaamisesta.

Viestinnän pääpaino on hankkeen ensisijaisille kohderyhmille, maahanmuuttajamiehille ja vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille suomea puhuville miehille suunnatussa markkinoinnissa ja tiedottamisessa. Lisäksi hanketta esitellään eri yhteyksissä ja sen puitteissa osallistutaan kotimaisiin maahanmuuttajatyön verkostoihin.

Verkostotyö

Vieraasta Veljeksi -toiminta on mukana seuraavissa verkostoissa:

  • Etnisten suhteiden neuvottelukunta (asiantuntijajäsen)
  • Kotoutumisentukena-kumppanuusverkosto
  • Maahanmuuttajamiestyön verkosto
  • M3-verkosto
  • Veto-verkosto

Yhteystiedot

Yhteydenottolomake

Koordinaattori
Heikki Parviainen (Helsinki) 
044 751 1338 | heikki.parviainen (at) miessakit.fi

Facebook