Valitse sivu

Vieraasta Veljeksi

Vieraasta Veljeksi –toiminta yhdistää vapaaehtoisia maahanmuuttajamiehiä ja suomalaisia miehiä. Järjestämme työelämään keskittyvää mentoritoimintaa ja keskusteluryhmätoimintaa. Toimintaan kuuluu myös viestintä- ja vaikuttamistyötä. Osallistumme maahanmuuttajatyön kannalta keskeisiin verkostoihin.

Vapaaehtoistoiminta

Mentoritoiminta

Kantaväestöön kuuluvat tai kotoutuneet vapaaehtoiset miehet toimivat mentoreina työelämään suuntaaville maahanmuuttajamiehille (aktoreille). Mentori ja maahanmuuttaja muodostavat puoli vuotta kestävän prosessin ajaksi työparin, jonka tavoitteena on edesauttaa aktorin työllistymistä ja kotoutumista. Toimintaan osallistuvilta toivotaan vähintään keskiasteen koulutusta, mikä edesauttaa sopivien työparien muodostamista.

Vuoden 2023 aikataulut

Turku
Hakuaika 18.-29.9.

Hae aktoriksi tästä linkistä!

Hae mentoriksi tästä linkistä!

Helsinki | syksy
Hakuaika 28.8.-11.9.

Helsinki | kevät
Hakuaika 10.3. asti | Aloitus 21.3.

Tampere
Hakuaika 22.3.-27.4. | Aloitus 4.5.

Keskusteluryhmä

Keskusteluryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 17-18.30 Miessakkien toimistolla, os. Annankatu 16 B 28, 00120 Helsinki. Ryhmään voi osallistua myös Teams-sovelluksella. Ota yhteyttä koordinaattoriin osoitteessa heikki.parviainen(at)miessakit.fi , jos haluat osallistua etänä.

Syksyn keskusteluryhmä alkaa 23.8.

Ryhmässä keskustellaan suomeksi ajankohtaisista ja osallistujia kiinnostavista aiheista. Toiminnan tarkoituksena mahdollistaa kohtaamisia ja ylläpitää ja parantaa maahanmuuttajien suomen kielen taitoa. Mukaan toivotaan sekä maahanmuuttajia että suomalaisia vapaaehtoisia.

Katso tarkemmat tiedot ja aikataulut täältä

Teemakeskusteluryhmät

Järjestämme lyhytkestoisia (1-5 kertaa) keskusteluryhmiä erilaisista ajankohtaisista teemoista. Vuonna 2022 järjestettiin keskustelu Ukrainan sodan aiheuttamista tuntemuksista. Kesällä 2023 järjestettiin teemakeskusteluryhmä aiheesta ”Kesä ja kulttuuri”. Toiminnasta tiedotetaan erikseen.

Viestintä ja vaikuttamistoiminta

Hankkeen viestintä ja vaikuttamistoiminta tähtäävät maahanmuuttajamiesten työllistymismahdollisuuksien parantamiseen. Hankkeessa lisätään yhtäältä siihen osallistuvien maahanmuuttajamiesten työelämän tuntemusta ja toisaalta työnantajien tietoisuutta maahanmuuttajamiesten osaamisesta.

Viestinnän pääpaino on hankkeen ensisijaisille kohderyhmille, maahanmuuttajamiehille ja vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille suomea puhuville miehille suunnatussa markkinoinnissa ja tiedottamisessa. Lisäksi hanketta esitellään eri yhteyksissä ja sen puitteissa osallistutaan kotimaisiin maahanmuuttajatyön verkostoihin.

Verkostotyö

Vieraasta Veljeksi -toiminta on mukana seuraavissa verkostoissa:

• Etnisten suhteiden neuvottelukunta (asiantuntijajäsen)
• Kotoutumisentukena-kumppanuusverkosto
• Maahanmuuttajamiestyön verkosto
• M3-verkosto
• Veto-verkosto

Yhteystiedot

Koordinaattori
Heikki Parviainen (Helsinki)
044 751 1338 | heikki.parviainen (at) miessakit.fi

Facebook
YouTube