Valitse sivu

Miestutkimus

Suomen Miestutkimuksen Seura 
Suomen miestutkimuksen seuran tavoitteena on edistää suomalaista miestutkimusta. Tutkijoiden verkostoitumista ja yhteistyötä tuetaan
järjestämällä seminaareja ja tutkijatapaamisia, sekä välittämällä tietoa
alan tapahtumista.

Miesten ja feminismin ongelmallinen suhde
Ideologisia dilemmoja Man-sähköpostilistalla, Pro gradu, joulukuu 2003. Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalipsykologian laitos.

Kansainväliset

American Men’s Studies Association
The American Men’s Studies Association is a not for profit professional organization of scholars, therapists, and others interested in the exploration of masculinity in modern society.