Valitse sivu

Tommi Sarlin

Koulutus
Psykoterapeutti (Valvira, Kela), kognitiivinen lyhytterapeutti ja teologian maisteri.

Hinnat
Yksilöpsykoterapia 93 e/ 45 min, pariterapia 180 e / 90 min. Ajan voi peruuttaa maksutta edellisenä päivänä kello 12 mennessä. Muuten veloitetaan normaali maksu.

Vastaanotto 
040 3620410 ja tommisarlin@outlook.com

Tapaamispaikka 
Miessakit ry, Annankatu 16 B 28, Helsinki. Verkkotapaamiset Teamsin tai Zoomin kautta ovat myös mahdollisia.

Muuta huomioitavaa
Mikäli tuen tarve liittyy miehen kokemaan väkivaltaan, Väkivaltaa Kokeneet Miehet tarjoaa veloituksetta neuvontaa ja ohjattua vertaisryhmätoimintaa.

Psykoterapeuttina etsin asiakkaan kanssa työskentelytapaa, joka palvelee parhaiten hänen tavoitteitaan. Haluan olla tilaa-antava, empaattinen ja aktiivinen keskustelukumppani. Työskentelyn aluksi sovitaan asiakkaan kanssa tavoitteet, joita kohti lähdemme kulkemaan. Painotan terapeutin ja asiakkaan välisen suhteen merkitystä. Näen terapian kahden persoonan vuorovaikutussuhteena, josta on aika ajoin hyvä neuvotella terapeutin ja asiakkaan kesken.

Kokemukseni mukaan on hyödyllistä tarkastella asiakkaan pulmia eri näkökulmista, jolloin myös sopivimmat työskentelymenetelmä löytyvät parhaiten. Tällaista työotetta kutsutaan integratiiviseksi psykoterapiaksi. Itselleni tärkeitä teoreettisia viitekehyksiä ovat erityisesti kognitiivisen psykoterapian eri suuntaukset, mentalisaatioteoria ja kiintymyssuhdeteoria.

Työskentelykielet ovat suomi, englanti ja ruotsi.

Lisätietoa tästä.