Valitse sivu

Verkostotyö

Miessakit ry:n toimijat ovat osana monia yhteistyöverkostoja, joissa käsitellään ja kehitetään miestyön tilaa erilaisilla painopisteillä. Verkostoihin osallistumalla ja niitä koordinoimalla pidetään esillä mieserityistä osaamista, miesten hyvinvoinnin tukemisen hyötyjä ja miesten yhteiskunnallista asemaa.

Miessakkien koordinoimat verkostot

Mies-, isä- ja poikatyön verkosto