Valitse sivu

Vertaismiehen käsikirja

Miessakit ry on julkaissut oppaan, joka käsittelee miesten vapaaehtoistoimintaa. Vertaismiehen käsikirja on opas siihen, miten miesten vapaaehtoisuuteen perustuvaa vertaistoimintaa onnistuneesti voidaan järjestää. Kirjassa ääneen pääsevät niin työntekijät kuin Toiminnan Miehet -hankkeessa mukana olleet vertaismiehetkin.

”Toiminnan Miesten vertaistoiminnassa miehet päättävät toiminnan sisällön. Vertaismies on lenkki kaveruuden ja ammattilaisuuden välimaastossa toimien tarkoituksen mukaisella tavalla omasta elämänkokemuksesta käsin. Tämä käsikirja antaa työkaluja miehiä kiinnostavan vertaistoiminnan käynnistämiseen ja pyörittämiseen. Kirja on suunnattu sekä toiminnasta kiinnostuneille että sosiaalialan ammattilaisille.”

Käsikirjan tavoitteena on antaa perustietopaketti vertaismiehenä toimimiseen sekä tuoda esille miesten vapaaehtoistoiminnassa tärkeäksi havaitut toimintatavat. Käsikirjan kehittäminen aloitettiin Toiminnan Miesten vertaistoiminnasta keräämän kokemusaineiston koostamisella.

Mielekkään tekemisen puute, vähäiset sosiaaliset kontaktit, yksinäisyyden tunne, osattomuus, syrjäytyminen, muutto uudelle paikkakunnalle tai vain tarve puhua jostakin elämää askarruttavasta asiasta toiselle ovat tilanteita, jolloin mies tarvitsee vertaistoiminnan tarjoamaa tukea ja kiinnittymiskohtia.

– Kysymme miehiltä, mitä he haluavat tehdä ja mitkä asiat edesauttavat heidän hyvinvointiaan? Mies kyllä puhuu, kun miehelle annetaan paikka ja tila puhua, kertoo hanketyöntekijä Jyri Blomqvist.

– Paras tapa on lähteä toteuttamaan omaan kiinnostukseen liittyvää juttua, jatkaa hankekoordinaattori Visa Kuusikallio.

Miessakkien Toiminnan Miehet on kolmen vuoden ajan koonnut miehiä vertaistoimintaansa. Hanke on luonut verkoston, jossa miehet järjestävät vuosittain toisilleen kymmeniä erilaisia vertaisryhmiä juttusakeista laavusakkeihin, saunasakeista säbäsakkeihin.

– Toiminta vahvistaa niin tukea saavan kuin tukea antavan miehen hyvinvointia. Me olemme yhdistäneet osallistujamiehille ja vapaaehtoisille sopivan toiminnan sekä toteuttamistavan. Toiminta toteutetaan siihen osallistuvien ehdoilla ja kaikenlaiset miehet ovat tervetulleita toimintaan, kertoo Kuusikallio.

– Kyllä mies lähtee mukaan ja pysyy mukana, kun toiminta on kiinnostavaa ja tuo yhteenkuuluvuuden tunnetta. Esimerkkeinä vaikkapa keskustelu toisten miesten kanssa, saunominen tai pelaaminen rennolla otteella. Nyt hankekauden lopussa aktiivisia vertaismiehiä on yli 30, toteaa Blomqvist.

Opas on osa Toiminnan Miehet -hanketta, joka luo hyvinvointia ja osallisuutta miehille vertaisuuden avulla. Vapaaehtoiset vertaismiehet toimivat hankkeessa tuen antajina ja ryhmänohjaajina. Vertaistoiminnassa nousevat esiin yhdessä tekeminen, huumorin sävyttämä sosiaalinen vuorovaikutus, kokemusten vaihtaminen ja yhdenvertaisuus.

Lataa luettavaksi pdf-versio.

Tilaa painettu versio Miessakkien Kauppa-sivuilta.

Kuvassa Vertaismiehen käsikirjan kansikuva

Lisätiedot

Timo Syrjälä | järjestösihteeri
044 751 1348 | timo.syrjala@miessakit.fi