Valitse sivu

Pään aukominen kannattaa -kampanja

Kampanja pyrkii rikkomaan miesten kokemaan väkivaltaan liittyvää vaikenemisen kulttuuria. Väkivalta luo väkivaltaa. Vaikeneminen tästä luo väkivaltaa. Ellemme pura kokemusta puhumalla, voi väkivalta löytää uuden kohteen. Se voi suuntautua itseemme tai muihin. Vaikenemalla ylläpidämme tätä kierrettä.

Pään aukominen kannattaa -kampanja pyrkii rikkomaan miesten kokemaan väkivaltaan liittyvää vaikenemisen kulttuuria. Väkivalta luo väkivaltaa. Vaikeneminen tästä luo väkivaltaa. Ellemme pura kokemusta puhumalla, voi väkivalta löytää uuden kohteen. Se voi suuntautua itseemme tai muihin. Vaikenemalla ylläpidämme tätä kierrettä.

Aukomalla päätä eli puhumalla ystävälle tai ammattiauttajalle voimme laittaa tälle stopin. Kannamme vastuun itsestämme, vaikka kokemamme väkivalta ei ole meidän syytä. Toipuminen on meidän omissa käsissä ja apua on saatavilla. Pään aukominen kannattaa.

Mies kestää?

Miessakit ry:n Väkivaltaa Kokeneet Miehet -hankkeen kyselytutkimuksen mukaan väkivallan kohteeksi joutuminen aiheuttaa miehille monenlaisia haitallisia oireita. Valtaosa miehistä kertoi tunteneensa ahdistusta, järkytystä ja itsevarmuuden heikkenemistä väkivaltakokemusten seurauksena. Liki puolet kertoi tuntevansa masennusta, joka johtui koetusta väkivallasta. Tulokset vastasivat myös hankkeen asiakastyöstä saatua kokemusta.

Ratkaisu

Sekä väkivaltaa kokeneet miehet että ammattilaiset olivat kyselyssä yhtä mieltä siitä, että miehiin kohdistuvaan väkivaltaa tulisi tehdä tunnistettavammaksi. Merkittäväksi kehittämisehdotukseksi nostettiin viranomaisten ja ammattilaisten osaamisen koulutukseen panostaminen, jotta asiaan osattaisiin suhtautua ennakkoluulottomasti.

Väkivalta on rikos. Se ei ole missään tilanteessa tai yhteenkään ihmiseen kohdistuvana hyväksyttävää. Tekijä on aina vastuussa teoistaan. Jos kohtaat väkivaltaa, puhu, hae apua, tee rikosilmoitus. Vaikeneminen ei ole kultaa! Lopulta se murentaa jokaisen itsetuntoa, itseluottamusta ja uskoa ihmisten hyvyyteen. Tämä tekee elämästä nauttimisen vaikeaksi niin oman itsensä kuin muiden seurassa. Pään aukominen kannattaa.

Mikä on väkivaltaa?

Väkivalta on toiseen ihmiseen ilman lupaa väkivalloin kajoamista. Väkivaltaa on myös itsemääräämisoikeuden rajoittaminen esimerkiksi uhkailun tai pelottelun avulla. Se voi ilmetä joko suoraan fyysisesti kehoon kohdistuvana tai sanallisesti tapahtuvana mitätöintinä tai alistamisena.

Meistä jokainen on oman persoonansa, kasvatuksen ja ympäristöstä saamamme palautteen muokkaama kokonaisuus. Näiden muuttujien mukaan koemme tilanteet ja asiat omalla tavallamme. Yhdelle meistä jokin asia tuntuu mitättömän pieneltä, toisen se voi suistaa pois raiteiltaan.

Jos olet kokenut väkivaltaa ja sinulla on tarve puhua ota yhteyttä Miessakkeihin.
Jos haluat tukea ja neuvontaa sekä tietoa rikosprosessiin ota yhteyttä Rikosuhripäivystykseen.
Jos haluat tehdä rikosilmoituksen, voit tehdä sen poliisin sähköisellä rikosilmoituksella.

Rikosuhridirektiivi velvoittaa

Esitutkintalain 4 luvun uusi 18 § velvoittaa esitutkintaviranomaista ilmoittamaan asianomistajalle hänen oikeuksistaan liittyen tukipalveluihin, neuvontaan, tulkkaukseen ja käännöksiin, korvauksiin, suojeluun, kulukorvauksiin ja tietoihin asian käsittelystä rikosoikeudellisessa menettelyssä.

Ohjaaminen tukipalveluihin

Esitutkintalain 4 luvun 10 §:ään lisättiin asianomistajan erityisen suojelun tarve ja hänen henkilökohtaiset ominaisuutensa uusina perusteina, joiden nojalla esitutkintaviranomaisen on tarjottava asianomistajalle hänen yhteystietojensa välittämistä tukipalveluiden tarjoajalle. Aiemmin perusteena oli vain rikoksen luonne.  Näin ollen direktiivin myötä vahvistui myös poliisin velvollisuus ohjata rikoksen uhreja tukipalveluihin.