Valitse sivu

Taloudelliset vaikeudet ja niiden aiheuttamat haasteet elämän eri osa-alueilla herättävät helposti vaikeita tunteita. Pettymys, häpeä, riittämättömyys, epäonnistuminen ja itsesyytökset voivat tulla osaksi omaa ajattelua ja suhtautumista itseen. Luottamus tulevaan ja hyväksyvä suhtautuminen itseä kohtaan voivat olla koetuksella. Samalla toimintakyky arjessa alkaa helposti lipsumaan ja omaa hyvinvointia edistäviä tekoja voi olla yhä vaikeampi pitää yllä. Esimerkiksi liikuntaan ja harrastuksiin ei tunnu riittävän aikaa, yöunista tulee tingittyä ja ruokailutottumukset muuttuvat huomaamatta epäterveelliseen suuntaan.

Ylivelkaantuneiden yrittäjämiesten tukiprojekti, Konkkaronkka, käynnistyi viime keväänä. Toiminnan tavoitteena on edistää vaikeassa tilanteessa olevien yrittäjämiesten hyvinvointia ja toimintakykyä vertaisryhmätoiminnan sekä yksilötuen avulla. Ensimmäiset ammatillisesti ohjatut vertaisryhmät päättyivät joulukuussa.

Konkkaronkan ryhmissä vaikeassa tilanteessa olevat yrittäjämiehet voivat käsitellä edellä kuvattuja aiheita. Ryhmäkokoontumiset tarjoavat osallistujilleen ajan ja paikan, jossa voi hetkeksi irrottautua arjen pyörityksestä. Pysähtyminen yhteisten kokemusten äärelle, omien kokemuksien jakaminen, toisten kuunteleminen ja yhteinen keskustelu mahdollistavat kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisen. Havaintojen tekeminen itsestä ja ympäröivästä sekä niistä käytävä keskustelu mahdollistaa ymmärryksen lisääntymisen omasta tilanteesta ja edistää muutosta kohti parempaa.

Ensimmäisistä ryhmistä kertyneen kokemusten perusteella Konkkaronkassa osuttiin lankulle ja ponnistettiin hyviin tuloksiin. Palautteen perusteella miesyrittäjien keskinäinen vertaisuuden varaan on hyvä rakentaa. Ryhmätoiminta vastaa toimintakyvyn ja hyvinvoinnin haasteisiin, joita ylivelkaantuminen aiheuttaa yrittäjämiehille. Ryhmässä ei jää vaikeuksien kanssa yksin. Toisten kokemuksia kuunnellessaan voi huomata, että muutkin ovat pohtineet samoja asioita. Kuulemastaan voi löytää toivon kipinän omaan selviytymistarinaansa. Omia kokemuksiaan sanoittamalla tulee jäsentäneeksi asioita omassa mielessään ja samalla auttaneeksi toista.

Seuraavat ryhmät käynnistyvät talvilomaviikon jälkeen. Mukaan toimintaan voi hakeutua jo nyt ottamalla yhteyttä Konkkaronkan verkkosivujen kautta www.miessakit.fi/konkkaronkka.

Lauri Puisto
hanketyöntekijä
Konkkaronkka-hanke | Miessakit ry