Valitse sivu

Yhteistyökumppanit

Kotimaiset

STEA
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen. STEA vastaa osaltaan siitä, että Veikkauksen tuottoja käytetään tulokselliseen kansalaisjärjestöjen toimintaan.

STEA hallinnoi sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleishyödylliseen, terveyttä ja hyvinvointia edistävään toimintaan kohdistuvia avustuksia. Sosiaali- ja terveysministeriö tekee päätöksen jaettavista avustuksista.(www.stea.fi/stea)

Lapsi 2000 ry
Lapsi 2000 ry on vuonna 1999 perustettu lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin asiantuntijajärjestö, joka toimii tiedon- ja tuenantajana lapsiperheille ja alan ammattilaisille.

Miesten keskus
Ensi- ja turvakotien liiton Miesten keskus kehittää miesten ja perheiden psykososiaalista auttamista yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Eläkeliitto ry
Eläkeliiton tarkoituksena on eläkeläisten ja eläketurvaa tarvitsevien henkisten ja aineellisten etujen valvominen ja heidän asemassaan ilmenevien epäkohtien korjaaminen.

Maria Akatemia
Ihmisen ja yhteisöjen kasvu- ja koulutuskeskus. Ihmisenä olemisen vahvistaminen ja yhteisökulttuurin luominen on ollut Sosiaalipedagogisen Säätiön toiminnan perusajatuksia jo kahdenkymmenen vuoden ajan. Maria-Instituutissa on jatkettu ja syvennytty tätä ajatusta tutkimalla sukupuoli-identiteetin merkitystä ihmisen kasvulle..

Hyvinkään Seudun Mielenterveysseura Hymise ry
on asiantuntija- ja kansalaisjärjestö. Seura toimii Hyvinkään seudulla työskennellen kansalaisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin puolesta paikallisesti tarjoamalla esimerkiksi kriisipalveluja.

Perinataalimielenterveys ry

Perinataalimielenterveydellä tarkoitetaan raskaus- ja vauva-ajan mielenterveyttä, sekä esimerkiksi lapsettomuudesta, sekä sikiön ja vastasyntyneen vakavasta sairaudesta tai menettämisestä vanhemmille koituvia psyykkisiä häiriöitä, kuten myös varhaisen vuorovaikutuksen häiriöitä. Yhdistyksen tavoitteena on perheen mielenterveyden edistäminen raskausaikana ja synnytyksen jälkeen.