Valitse sivu

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA on julkistanut vuotta 2024 koskevan avustusehdotuksensa. Ehdotuksen mukaisesti Miessakit ry:n kaikki olemassa olevat toiminnat ovat jatkumassa ensi vuonna samalla miesvahvuudella kuin tänäkin vuonna. Lisäksi olemme pääsemässä kehittämään uutta hanketta ulkopuolisuutta kokevien miesten tukemiseksi kahden uuden työntekijän voimin. Sosiaali- ja terveysministeriö tekee ehdotuksen pohjalta avustuspäätöksen tammi-helmikuun vaihteessa.

Uudessa hankkeessa on tarkoitus tarjota yksilö- ja vertaisryhmätukea ulkopuolisuutta kokeville nuorille miehille, joiden asenteet ovat alkaneet muuttua antisosiaalisiksi tai joiden toimintakyky on heikentynyt. Erityisinä kohderyhminä ovat niin kutsutut incel-miehet, ja miehet, jotka arvioivat toimintakykynsä olevan heikkenemässä ulkopuolisuuden tunteiden vuoksi. Incel on alakulttuuri, joka koostuu ihmisistä, jotka määrittelevät itsensä kyvyttömäksi saamaan romanttista tai seksuaalista kumppania, vaikka he haluaisivat saada sellaisen (THL:n määritelmä).

Hankkeen kohderyhmään kuuluvien auttamiseksi ei yhteiskunnassa ole toistaiseksi kehitetty erityisiä toimivia työmalleja. On kuitenkin todettu, ettei syyllistämisellä saada aikaan positiivisia tuloksia. Tarvitaan niin vertaistukea kuin miestä ymmärtävää kohtaamista. Hankkeessa miesten asenteisiin ja elämänvalintoihin vaikutetaan yksilöllisellä miesammattilaisen tuella ja vertaisryhmätoiminnalla. Lopputuloksena miesten yksinäisyys vähenee ja heidän toimintakykynsä paranee. He kokevat vähemmässä määrin yhteiskunnan hylänneen heidät, ja jos heillä on sellaisia ollut, heidän vihamieliset tai itsetuhoiset ajatuksensa vähenevät. Hankkeen on tarkoitus käynnistyä kevättalvella 2024.

STEA (aiemmin RAY) on alusta asti tukenut Miessakit ry:tä sen tavoitteissa ja kehittymisessä. Onkin tärkeätä jälleen kerran yhdessä kiittää STEAa toimintaamme kohtaan osoitetusta luottamuksesta, ymmärtämisestä ja arvostamisesta. Yhteiskunnassamme tarvitaan STEAn kaltaisia pysyväisrakenteita, jotka tiedostavat monimuotoisen kohdennetun tuen merkityksen yhteiselle hyvälle.

Tomi Timperi
toiminnanjohtaja
Miessakit ry

***

STEAn avustusehdotus 2024 Miessakeille

  • Yleisavustus 297.675 €
  • Lyömätön Linja 352.443 €
  • Erosta Elossa 415.420 €
  • Väkivaltaa Kokeneet Miehet 148.838 €
  • Vieraasta Veljeksi 87.000 €
  • MASI 152.250 €
  • Konkkaronkka 142.692 €
  • Paikka auki 31.500 €
  • Ulkopuolisuutta Kokevat Miehet 135.710 €