Valitse sivu

Mentoritoiminta

  • Syksyn ryhmän haku 26.8.-9.9. 2019.
  • Turun mentoriryhmän haku 30.9.-14.10. 2019.
  • Tampereen mentoriryhmää kokeillaan syksyllä 2020.
     

Miten mukaan?

Voit hakea aktoriksi, jos koet tarvitsevasi henkilökohtaista tukea suomalaiseen työelämään tai koulutukseen liittyvissä asioissa. Mentorilta toivotaan työkokemusta ja kiinnostusta maahanmuuttajien kanssa tehtävään työhön. Mukaan hakevilta toivotaan yliopisto- tai ammatillista tutkintoa. Vuonna 2019 järjestämme kaksi ryhmää Helsingissä ja yhden ryhmän Turussa.

• Syksyn ryhmän haku 26.8.-9.9. 2019.

Hae Aktoriksi (eli työtä tai opiskelupaikkaa hakevaksi) tästä linkistä!
Hae Mentoriksi (eli hakijaa työ- tai opiskelupaikan haussa tukevaksi henkilöksi) tästä linkistä!

• Turun mentoriryhmän haku 30.9.-14.10. 2019.

• Tampereen mentoriryhmää kokeillaan syksyllä 2020.

Aktori-mentori -työpari

Parityöskentelyn tarkoituksena on tarjota 1) maahanmuuttajamiehille henkilökohtaista tukea ja näkemyksiä suomalaiseen työelämään, opiskeluun ja työnhakuun liittyvissä kysymyksissä ja 2) mentorille mahdollisuus tehdä vapaaehtoistyötä, jossa voi hyödyntää omaa osaamistaan ja työelämäkokemustaan.

Aktorin ja mentorin muodostama työpari määrittelee yhdessä ne asiat, joihin työskentelyssä keskitytään. Työparit pyritään muodostamaan hakulomakkeiden tietojen pohjalta niin, että parin molemmilla osapuolilla on samankaltaista koulutustaustaa ja/tai työhistoriaa. Mentorointiprosessi on kestoltaan noin puolen vuoden mittainen.

Katso Vieraasta Veljeksi -mentoritoimintaan osallistuneiden haastattelu Ylen aamu-tv:ssä!

Ryhmätapaamiset

Ryhmätyöskentelyssä keskustellaan toiminnasta ja vaihdetaan kokemuksia. Ryhmä tapaa 3-4 kertaa. Lisätietoa mukaan tuleville sähköpostitse/puhelimitse. Erityisesti alku- ja lopputapaamisiin osallistuminen on erittäin suotavaa.

Mentoritoiminta on mahdollisuus – se voi auttaa paitsi maahanmuuttajaa työllistymään, myös tarjota mentorille uudenlaisen näkökulman suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään. Ja se voi tarjota molemmille uuden ystävän.

Yhteystiedot

Heikki Parviainen (Helsinki)
koordinaattori
044 751 1338