Valitse sivu

Eroryhmät

 Raportti eroryhmien toimivuudesta

Eroryhmät ovat osa Miessakit ry:n Erosta Elossa -toimintaa.

Eroryhmässä voi vapaasti kertoa ja jakaa eroon liittyviä kokemuksia ja tuntoja. Toisten miesten vastaavien ja ehkä myös erilaisten kokemusten kuuleminen auttaa oman eroprosessin jäsentämisessä. Ryhmässä voi myös saada kokemuksen, että ei ole yksin tunteidensa tai vaikeuksiensa kanssa. Eroon liittyy usein myös kriisi, jonka rankkuutta voi verrata elämäntilanteeseen, jossa on menettänyt läheisen ihmisen kuolemalle. Eteenpäin jaksamisessa, vanhasta irtipäästämisessä ja menetyksen suremisessa, miesten keskinäinen tuki ja ymmärrys luovat edellytyksiä kriisin läpielämiselle.

Vuosien 2007-2009 aikana eroryhmiin osallistuneista miehistä 124 oli sitä mieltä, että eroryhmä oli hyvä tapa käsitellä omaa eroa / eroprosessia (Lähde: Erosta Elossa – miesten eroryhmät 2010, 14). 

Ensimmäinen kerta on varattu tutustumiselle ja kunkin miehen elämäntilanteen kuulemiselle. Sen jälkeen jokaisella kerralla on oma eroon liittyvä aihekokonaisuus.

Tavoite

Kukin määrittelee omat tavoitteensa. Aiemmin ryhmiin osallistuneiden tavoitteita ovat olleet muun muassa:

  • tosiasioiden kohtaaminen ja niiden hyväksyminen
  • erotilanteesta kumpuavien tunteiden tunnistaminen
  • itsestään välittäminen
  • lapsistaan välittäminen
  • oikeuksiensa tiedostaminen
  • eroon johtaneiden syiden analysointi
  • omaa hyvinvointia edistävien toimintatapojen löytäminen
  • irtipäästäminen ex-kumppanista ja uudelleen suuntautuminen (sikäli kun erosta on jo pidempi aika)
  • riittävän tukiverkoston luominen

Kenelle

Ryhmä on tarkoitettu erokriisissä painiskeleville miehille, mutta myös jo pidempään eronneena olleille, jotka kokevat eron jälkimaininkien yhä koettelevan tavalla tai toisella itseään.

Yhteystiedot

Tomi-Pekka Liias
erotyöntekijä
044 751 1333

erosta.elossa(at)miessakit.fi
tomi.liias(at)miessakit.fi