Valitse sivu

Eroryhmät

Eroryhmät ovat osa Miessakit ry:n Erosta Elossa -toimintaa.

Eroryhmässä voi vapaasti kertoa ja jakaa eroon liittyviä kokemuksia ja tuntoja. Toisten miesten vastaavien ja ehkä myös erilaisten kokemusten kuuleminen auttaa oman eroprosessin jäsentämisessä. Ryhmässä voi myös saada kokemuksen, että ei ole yksin tunteidensa tai vaikeuksiensa kanssa. Eroon liittyy usein myös kriisi, jonka rankkuutta voi verrata elämäntilanteeseen, jossa on menettänyt läheisen ihmisen kuolemalle. Eteenpäin jaksamisessa, vanhasta irtipäästämisessä ja menetyksen suremisessa, miesten keskinäinen tuki ja ymmärrys luovat edellytyksiä kriisin läpielämiselle.

Tavoite

Kukin määrittelee omat tavoitteensa. Aiemmin ryhmiin osallistuneiden tavoitteita ovat olleet muun muassa:

  • tosiasioiden kohtaaminen ja niiden hyväksyminen
  • erotilanteesta kumpuavien tunteiden tunnistaminen
  • omasta itsestä välittäminen
  • omista lapsista välittäminen
  • omien oikeuksiensa tiedostaminen
  • eroon johtaneiden syiden analysointi
  • omaa hyvinvointia edistävien toimintatapojen löytäminen
  • irti päästäminen ex-kumppanista ja uudelleen suuntautuminen (sikäli kun erosta on jo pidempi aika)
  • riittävän tukiverkoston luominen

Kenelle

Ryhmä on tarkoitettu erokriisissä painiskeleville miehille, mutta myös jo pidempään eronneena olleille, jotka kokevat eron jälkimaininkien yhä koettelevan tavalla tai toisella itseään.

Yhteystiedot

Tomi-Pekka Liias
erotyöntekijä
044 751 1333

erosta.elossa(at)miessakit.fi
tomi.liias(at)miessakit.fi