Valitse sivu

Ulkokehän Miehet

Ulkokehän Miehet -hanke tarjoaa tukea ulkopuolisuutta ja osattomuutta kokeville nuorille aikuisille miehille. Tukitoiminnalla pyritään vahvistamaan osallistujien yleistä hyvinvointia, arjen toimintakykyä ja vähentämään miesten kokemaa yksinäisyyttä. Tukea on tarjolla yksilötapaamisilla ammattilaisten kanssa ja vertaisryhmissä, joihin kootaan muita samankaltaisessa elämäntilanteessa olevia miehiä. Keskusteluapua voi saada kasvokkain, puhelimitse ja etäyhteyksien välityksellä.

Toimintaan ovat tervetulleita miehet, joita mietityttää esim. oma elämänhallinta, sosiaalinen eristäytyneisyys, netissä vietetty ajankäyttö, tai mahdollinen pettymys tai turhautuminen yhteiskuntaan. Toiminnasta voi olla hyötyä myös miehille, jotka kokevat jääneensä elämässään tavalla tai toisella hieman jumiin, ja jotka ovat halukkaita miettimään tulevaisuuttaan. Tuen kautta miehet voivat hakea arkeensa uutta suuntaa, sisältöä tai sosiaalisuutta. Hankkeessa ollaan kiinnostuneita kohtaamaan myös erityisesti ns. incel-yhteisöihin kuuluvia nuoria miehiä. Lue lisää ilmiöstä ja hankkeen tulokulmasta aiheeseen.

Hankkeessa tarjotaan avoimia kohtaamisia, joissa painotetaan erityisesti osallistujien kuulemista ja heidän moninaisten taustojensa sekä kokemustensa ymmärtämistä. Tavoitteena on tukea osallistujia heidän elämäntilanteensa pohtimisessa, erilaisten vaihtoehtojen miettimisessä sekä eteenpäin suuntaamisessa. Etenkin toisten miesten vertaisryhmäkohtaamisten kautta osallistujat saavat voimauttavia kokemuksia ja perspektiiviä omaan tilanteeseensa. Osallistuminen auttaa elämän haasteiden käsittelyssä ja niihin rakentavien ratkaisujen hakemisessa.

Hankkeessa järjestetään myös koulutusta kohderyhmiä kohtaaville sosiaali- ja terveysalan toimijoille. Lisäksi hankkeen materiaalien ja kokemusten pohjalta luodaan opas kohderyhmään kuuluvien miesten kohtaamisesta ja toimivista auttamismalleista. Hankkeen viestinnässä pyritään laajentamaan ymmärrystä sekä tukemaan rakentavaa keskustelua aihepiiristä.

Hanke toteutetaan vuosina 2024–2026 ja se on osa STEAn Näkymättömät-avustusohjelmaa.

Yksilö- ja ryhmätapaamiset

Hankkeen työntekijöiden kanssa toteutettavat yksilötapaamiset ja ohjatut vertaisryhmät käynnistyvät syksyllä 2024.

Tukea on tarjolla kasvokkain, puhelimitse ja etäyhteyksien välityksellä. Kasvokkaiset tapaamiset järjestetään Miessakkien toimitiloissa Helsingissä ja Turussa, ja etävälineiden välityksellä valtakunnallisesti.

Toiminta on luottamuksellista ja maksutonta.

Jos olet kiinnostunut hankkeen tapaamisista, ole yhteydessä hankkeen työntekijöihin!

Ajankohtaista

Yhteystiedot

Yhteydenottolomake

Helsinki
Ismo Pitkänen
hankekoordinaattori
044 750 7050
ismo.pitkanen(at)miessakit.fi

Turku
Juho Hietarinta
hanketyöntekijä
044 756 6706
juho.hietarinta(at)miessakit.fi