Valitse sivu

Incel-lyhenne tulee englanninkielisistä sanoista involuntary celibacy eli tahdonvastainen selibaatti. Incel-yhteisöistä puhuttaessa viitataan tyypillisesti nuorten heteromiesten verkkoyhteisöihin, joissa yhteisyys syntyy niistä kokemuksista, ettei seksuaalisia tai romanttisia suhteita naisten kanssa muodostu, vaikka niihin olisi halua. Näissä verkkoyhteisöissä miehet kokoontuvat keskustelemaan aihepiiristä ja usein toistuvia teemoja keskusteluissa ovat myös ulkopuolisuus, yksinäisyys, ulkonäölliset asiat sekä miesten asema parisuhdemarkkinoilla ja yhteiskunnassa laajemmin. Incel-yhteisöissä ei vallitse yksimielisyyttä tai tarkkaa rajausta siitä, ketkä heidän mukaansa voidaan määritellä inceliksi ja ketkä ei. Inceliyden määritelmä onkin monitulkintainen. Sitä käytetään ajoittain haukkumailmaisuna eivätkä kaikki miehet, jotka elävät elämäänsä vailla seksuaalisia tai romanttisia suhteita ole yhteydessä ilmiöön. Termin laajuudesta johtuen se herättää ihmisissä usein hyvin erilaisia mielikuvia. Tämän vuoksi aiheesta keskustelu voi olla haastavaa, ja asiaa käsiteltäessä olisi aina tärkeää määritellä mitä termi tarkoittaa kullekin taholle.

Incel-ilmiö voi tabusta ja sukupuolittuneesta luonteestaan johtuen herättää usein voimakkaasti tunteita. Julkinen keskustelu ilmiöstä voi monesti olla polarisoitunutta sekä värittynyttä. Julkisessa keskustelussa voidaan usein kiinnittää huomiota ilmiön radikaaleimpiin ulostuloihin, kuten yhteisöissä esille nousevaan naisvihamielisyyteen sekä mahdollisiin väkivaltaa ihannoiviin tai siihen kannustaviin keskusteluihin. Incel-verkkoyhteisöissä kuitenkin myös tuomitaan väkivaltaiset teot ja niiden ihannointi (Lounela & Murphy, 2024, s. 353). Aihetta käsiteltäessä on siis hyvä huomioida keskustelujen sekä osallistujien taustojen ja kokemusten monimuotoisuus. Incel-yhteisöjen keskustelukulttuurista on myös monesti haastavaa päätellä, milloin keskustelu on satiirinomaista ja milloin todellisen uhan muodostavaa (Moskalenko, González, Kates & Morton, 2022, s. 5).

Incel-ilmiön väkivaltaisuudesta ja radikaaliudesta puhuttaessa on lisäksi hyvä huomioida, että amerikkalaisen tutkimuksen (Moskalenko ym. 2022, s. 1–2) mukaan incel-ideologialla on heikko korrelaatio radikalisoitumiseen. Incel-yhteisöjen verkkokeskusteluissa pieni ryhmä keskustelijoista on aktiivisinta ulostuloiltaan (Baele, Brace & Coan, 2021, s. 1670–1671) ja osa myös torjuu radikaalit aikomukset ja asenteet (Moskalenko ym., 2022, s. 19–20). Useat incel-yhteisöihin kiinnittyvät ovat myös maininneet kokeneensa elämänsä aikana kiusaamista sekä mielenterveyden haasteita (esim. masennusta ja ahdistusta). Kohdennettuja tukimuotoja incel-henkilöille onkin peräänkuulutettu. (Moskalenko ym., 2022, s. 9–12, s. 20.)

Suomessa ilmiön kohderyhmälle ei ole aiemmin suunnattu erityisiä hankkeita tai tukimuotoja. Hankkeemme pyrkii vastaamaan tähän tuen tarpeeseen sekä muodostamaan syvempää ymmärrystä ilmiöstä. Hanke tarjoaa tukea osallistujien elämäntilanteeseen, jossa saattavat olla läsnä esim. ulkopuolisuuden, yksinäisyyden ja osattomuuden kokemukset. Tarkoituksena on tukea osallistujia heidän elämäntilanteensa ja erilaisten vaihtoehtojen pohtimisessa. Samalla pyritään vertaisuuden kautta vahvistamaan osallistujien toimintakykyä ja auttamaan heitä käsittelemään oman elämänsä haasteita. Keskeistä on myös osallistujan oman motivaation ja muutosvalmiuden pohtiminen ja työstäminen.

Hankkeessa painotetaan erityisesti osallistujien näkökulmien huomioimista sekä heidän moninaisten taustojensa ja kokemustensa aktiivista kuulemista. Tärkeää on, ettei osallistujien kokemuksia mitätöidä vaan pyritään ymmärtämään, miten osallistujat jäsentävät elämäänsä ja kohtaamiaan haasteita. Hanke pyrkii nostamaan esille ilmiön moninaisuutta ja luomaan aiheesta rakentavaa keskustelua tarpeettoman vastakkainasettelun sijaan.

Incel-ilmiö on myös suomalaisessa kontekstissa vähän tutkittu. Tästä johtuen hankkeessamme on tuen tarjoamisen ohella erityinen tiedon intressi ilmiön syvällisempään ymmärtämiseen. Haluamme tietää enemmän miesten omista yksilöllisistä kokemuksista, ja toivomme, että hankkeessa osallistujat pääsevät kertomaan avoimesti ja suoraan elämäntilanteistaan.

hanketyöntekijä Juho Hietarinta
hankekoordinaattori Ismo Pitkänen
Ulkokehän Miehet | Miessakit ry

LISÄTIETOA AIHEESTA:

Historian opettaja Juho-Kustaa Mäkinen, 27, paljasti olevansa ”entinen incel” – näin hänen naisvihansa sammui | Kotimaa | Yle

Suomalainen incel: Jesse kertoo, miten hänestä tuli naisvihaaja – Kotimaa – Ilta-Sanomat

Nyt puhuu entinen incel-mies Juho-Kustaa – ”Seksi ei ongelmaa korjaa” – Seksi & Parisuhde – Ilta-Sanomat

Kaikki incel-miehet eivät ole taipuvaisia väkivaltaisuuteen – MTVuutiset.fi

LÄHTEET:

Baele, S. J., Brace, L. & Coan, G. T. (2021). From “Incel” to “saint”: Analyzing the violent worldview behind the 2018 Toronto attack. Terrorism and political violence 33 (8), s. 1667–1691. doi.org/10.1080/09546553.2019.1638256.

Lounela, E. & Murphy, S. (2024). Incel violence and victimhood: Negotiating inceldom in online discussion of the Plymouth shooting. Terrorism and political violence 36 (3), s. 344–365. doi.org/10.1080/09546553.2022.2157267.

Moskalenko, S., González, J. F-G., Kates, N. & Morton, J. (2022). Incel ideology, radicalization and mental health: A survey study.  The Journal of Intelligence Conflict and Warfare 4 (3) s. 1–29. Doi.org/10.21810/jicw.v4i3.3817.