Valitse sivu

Lapsen huollosta ja tapaamisesta annetun lain (lapsenhuoltolaki) muutokset astuivat voimaan vuonna 2019. Lain uudistuksella täsmennettiin huoltajien velvollisuutta suojella lasta väkivallalta, vaalia lapselle läheisiä ihmissuhteita ja myötävaikuttaa tapaamisoikeuden toteutumiseen. Vuoroasuminen kirjattiin lakiin ja lapselle voidaan vahvistaa oikeus tavata erityisen läheistä henkilöä.

Ikävä sanoa, mutta vieraannuttaminen jatkuu, ja lasten etu näyttää usein jäävän toteutumatta huoltoriidoissa. Oikeusprosessit ovat pitkiä, ja niitä saattaa kertyä useita. Myös lasten tapaamisista oikeudessa langetettujen tuomioiden laatu tuntuu vaihtelevan paikkakunnasta riippuen.

Usein päätökset tuntuvat suosivan äitiä, vaikka asiaan perehtyneet odottaisivat muuta. Tällöin vaikuttaa siltä, että tuomari ei ole onnistunut näkemään miehen kumppanin harjoittaman manipuloinnin taakse, jopa vastoin sosiaali- ja terveydenhoidon ammattilaisten todistuksia. Lasten tapaamisoikeuksien noudattamatta jättämisestä langetetut uhkasakot saattavat jäädä lain kuolleiksi kirjaimiksi. Poliisi ei puolestaan lapsia hae, jollei ole kovaa näyttöä siitä, että lapset olisivat vaarassa äidin luona. Näin äiti voi vieraannuttaa lapsia isästään niin kauan kuin näkee tarpeelliseksi.

Väkivaltaa Kokeneet Miehet -palveluun hakeutuu jatkuvasti asiakkaiksi miehiä, jotka ovat kokeneet tulleensa epäoikeudenmukaisesti kohdelluiksi joko sosiaaliviranomaisten tai tuomioistuinten toimesta. Tästä on seurannut paljon pettymystä, turhautumista ja vihaa. Pahimmillaan se nakertaa uskoa suomalaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan ja oikeuslaitokseen.

Myös työntekijä on vaarassa ärsyyntyä ja turhautua. Toisaalta pitäisi valaa asiakkaalle luottamusta viranomaisiin, mutta välillä tulee vastaan ihmeellisiä menettelyjä. Tuolloin vastaanotollani istuu synkkä, katkeroitunut ja kyyninen mies, joka on menettänyt uskonsa oikeudenmukaisuuden toteutumiseen. Jos hän on maahanmuuttaja, keskustelumme käsittelee usein rasismia.

Kuinka vieraannuttamiseen on puututtu, ja miten lasten etu on toteutunut valtakunnallisesti uudistuksen jälkeen? Kuinka pitkiä oikeusprosessit ovat ja onko niitä mahdollista nopeuttaa?

Muun muassa näistä asioista keskustellaan Miessakit ry:n Helsingin toimistossa torstaina 2.2.2022 kello 9–10.30, Annankatu 16 B 28. Väkivaltaa Kokeneet Miehet -palvelun työtekijät kertovat omista havainnoistaan. Asianajaja, varatuomari Elisa Ilmoniemi kertoo huoltolain uudistuksen vaikutuksista edellä mainituissa teemoissa.

Aamukahvitilaisuus järjestetään median edustajille, hyvinvointisektorin ammattilaisille, tutkijoille ja virkamiehille.
Ilmoittautuminen 30.1. mennessä tästä linkistä.

Tommi Sarlin
vastaava väkivaltatyöntekijä
Väkivaltaa Kokeneet Miehet | Miessakit ry