Valitse sivu

Miessakit ry on antanut oikeusministeriön pyynnöstä tuoreen lausunnon. Miessakkien kommentoitavana on tavoite perustaa itsenäinen ja riippumaton naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävä.

”Suomessa väkivaltaa kohdistuu sekä naisiin että miehiin. Myös väkivaltaa käyttävissä on sekä naisia että miehiä. Väkivallan vähentämisen kannalta on irrelevanttia se, kuka milloinkin kokee mitäkin enemmän tai vähemmän. Olennaisinta on ymmärtää, että avun tulee kohdistua kaikille avun tarvitsijoille. Riippumattomalle, riittävän vaikutusvaltaiselle taholle osoitettu Suomessa tapahtuvan väkivallan raportoijan tehtävä olisi mahdollisuus uudistaa väkivaltapolitiikkaamme ja siten vähentää maassamme koettua väkivaltaa. Onnistuminen edellyttää, että raportointitehtävä kohdentuu väkivaltailmiöön kokonaisvaltaisesti huomioiden kattavasti eri kokijaryhmät ja väkivallan vähentämisen keinot.”

Lue Miessakkien lausunto aiheesta kokonaisuudessaan tästä linkistä.

Miessakkien kaikki aiemmat lausunnot löytyvät täältä.