Valitse sivu

Kun kokoonnuimme mies-, isä- ja poikatyön verkostossa keskustelemaan vuoden 2021 miestyön tilasta ja kohderyhmien hyvinvoinnista, ei ollut yllätys, että keskiöön nousivat koronan vaikutukset. Verkostossa toisensa kohtaavat osallistujat moninaisista eri taustoista, kuten järjestöistä, seurakunnista ja kaupungin perhepalveluista. Kaikkien työn kentällä huolta herätti kohderyhmien jaksaminen venyvän poikkeusajan arjen keskellä. Kuormitus ja väsymys on huokunut kohdatuissa miehissä, pojissa ja perheissä.

Arjen kokonaiskuormittavuus on lisääntynyt kaikilla sukupuoleen katsomatta, kun koulunkäynti ja työt ovat kasautuneet etäversioina kodin piiriin tai peruuntuneet kokonaan. Perheen kanssa olemisen lisääntymisellä on ollut myös selvät positiiviset puolensa, mutta jatkuvana ja pakotettuna se on haastanut monien jaksamista. Kasautuvaa stressiä on neljän seinän sisällä ollut haastavaa päästä purkamaan. Myös taloudelliset murheet masentavat monissa perheissä. Nuorten pahoinvointi näkyy heille suunnatuissa tukimuodoissa, samoin kasvanut huoli tulevaisuudesta. Koulujen sulkeminen tai etänä toteuttaminen on selvästi ahdistanut monia sosiaalisen kontaktin jäädessä ohueksi.

Kaiken tämän keskellä verkostossa on oltu kiitollisia siitä, että monet miehet, isät ja pojat ovat lähteneet hakemaan tukea jaksamiseensa. Edelleen kuitenkin osa miehistä ei etsi tukea hankalassakaan tilassa, tai ei löydä itselleen sopivaa apua. Usein vielä juuri ne, jotka tuesta ja jakamisesta eniten hyötyisivät. Miesten avun piirin hakeutumisen kynnys on perinteinen miestyön kentällä todettu ilmiö, joka voi nousta erityisen haitalliseksi koronan aikana. Jos kasautuvia haasteita ei hoideta varhaisessa vaiheessa matalalla kynnyksellä, pääsevät ne vain pahenemaan.

Suomalaisilla ja etenkin suomalaisilla miehillä on taipumusta painaa sisulla läpi vaikeistakin tilanteista. Moni haluaa hoitaa omat asiansa muita rasittamatta joskus uppiniskaisuuteen saakka, ja vaikka ihan piruuttaankin päättää aina yksin kuokkia oman suonsa. Monelle perheenisälle riittää, kunhan perheessä muut pärjäävät. Omaa jaksamista voi aina venyttää, ja tuki jää hakematta. Nuorempi polvi hakee tukea jo aktiivisemmin ja etävälineitä hyödyntäen, mutta kynnystä löytyy heilläkin. Muita ei haluta vaivata. Eikä avun vastaan ottamisen kynnys rajoitu suomalaiseen taustaan, monissa kulttuureissa miehillä voi olla kovat paineet pärjätä yksin, varsinkin perheenpään roolissa.

Sisuun satsaaminen on kunnioitettavaa, mutta varsinkin pidemmän päälle hankalien aikojen venyessä on tärkeää muistaa kaivaa esiin myös toista perinteistä hyvettä, nimittäin huolenpitoa paitsi lähimmäisistä, myös itsestä. Sisukkuudella on vahva yhteisöllinen puolensa, siihen ei kuulu vain yksin painamista vaan myös toisten auttamista ja samalla muihin tukeutumista. Perinteisemmänkin Väinö Linna -fanin on hyvä muistaa, että vaikka sen kuuluisan suon kuokkiminen lähtikin käyntiin yhden Jussin ja kuokan toimesta, jo torpan katon laittaminen tapahtui talkoissa porukalla. Siksi ihmisten onkin hyvä nykäistä yksin kuokkivaa ja poikkeusarjen keskellä kärvistelevää hihasta, että olisiko avulle tai juttuseuralle tarvetta? Tai olisiko hyvä hakeutua palveluihin purkamaan huoliaan? Samoin jokaisen kannattaa pysähtyä pohtimaan omaa jaksamistaan.

Poikkeusajan vaikutukset voivat varmasti näkyä vielä pitkään. Verkostossamme toiveena onkin että mies-, isä- ja poikatyön tärkeys muistetaan nyt ja jatkossa, jotta tukea hakevat saavat tarvitsemansa tuen, eivätkä jää tyhjän päälle. Miestyö ja miehille ominaiset haasteet jäävät helposti katveeseen, jos hyvinvoinnin haasteista puhutaan vain yleisemmällä tai perheiden tasolla, tai jos isien ja poikien tukeminen on yksittäisten hankkeiden varassa.

Oikealla asennoitumisella saadaan jo paljon aikaan. Kun mies ryhtyy avun hakuun, on tärkeää, että vastassa olisi myös tahoja ottamassa vastaan. Tahoja, jotka osaavat huomioida miehille ominaiset erityispiirteet, murheet, paineet, kynnykset ja jotka osaavat myös vastata niihin. Tukimuotoja, jotka miehet kokevat omikseen.

Ismo Pitkänen
järjestösihteeri
Miessakit ry

Blogi pohjautuu mies-, isä- ja poikatyön verkoston keskusteluihin. Verkosto on teemoitelluissa tapaamisissa kokoontuva moninaisista taustoista tulevien toimijoiden ryhmä. Verkoston tavoitteena on jakaa asiantuntemusta ja kehittää yhteistyössä mieskohderyhmien kohtaamisen tilaa alueella.