Valitse sivu

Miessakit ry:n tiedote 17.8.2023

Miessakkien Konkkaronkka-hanke tarjoaa vertaisryhmätoimintaa ja henkilökohtaista tukea yrittäjämiehille, jotka ovat konkurssiuhan alla ja/tai ylivelkaantuneet. Toiminnalla vahvistetaan osallistujien hyvinvointia ja toimintakykyä sekä etsitään työkaluja tilanteen käsittelyyn.

Pandemian mentyä ohi yritysten vaikeudet eskaloituivat. Useissa yrityksissä puskurit on käytetty, eikä hintojen nousuun ja kysynnän laskuun pystytä vastaamaan. Konkurssiasiamiehen tilastojen perusteella alkuvuonna konkurssiin asetettiin 1 325 yritystä. Suomen Yrittäjien pääekonomisti Juhana Brotheruksen mukaan konkurssien määrä kasvoi 32 prosenttia tammi-kesäkuussa. Vaikka pahin nousupiikki näyttää olevan takana, lähiajan näkymät pysyvät silti hyvin heikkoina.

Velkaantuminen vaikuttaa ihmiseen kokonaisvaltaisesti. Talous- ja velkaneuvontaa on saatavilla varsin laajasti, mutta tukea psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistamiseen on saatavilla niukasti apua. Yrittäjistä noin kaksi kolmasosaa on miehiä, joille avun hakemisen kynnys on kokemusten mukaan korkeampi kuin naisilla. Konkkaronkka-toiminnalla tuetaan yrittäjämiesten toimintakykyä ja hyvinvointia matalan kynnyksen vertaistoiminnan avulla

– Tarvitaan juuri tämän kaltaista apua ja ymmärrystä yrittäjämiehille. Konkkaronkka-toiminta on erittäin tervetullutta, toteaa talous- ja velkaneuvoja Jaana Vartia Helsingin oikeusaputoimistosta.

Kuten muissakin Miessakkien toimintamuodoissa myös Konkkaronkka-toiminnan ytimessä on mieserityinen työote.

– Miesten erityistarpeet huomioiva työ ja vertaistoiminta vahvistavat miesten kokemusta omasta arvokkuudesta ja parantavat kokonaisvaltaista hyvinvointia. Vertaisuuden myötä miehet tulevat aidosti kuulluksi ja kohdatuksi, painottaa Miessakit ry:n toiminnanjohtaja Tomi Timperi.

Vertaisryhmät käynnistyvät Helsingissä ja Tampereella lokakuussa. Ryhmäprosessi koostuu kymmenestä tapaamisesta, joista kullekin on oma teemansa. Osallistujille tarjotaan myös mahdollisuus yksilöllisiin tapaamisiin hanketyöntekijän kanssa. Tapaamisissa keskitytään ryhmäläisen henkilökohtaiseen tilanteeseen ja tuen tarpeeseen.

Lisää tietoa Konkkaronkasta sekä ilmoittautumisohjeet: https://www.miessakit.fi/konkkaronkka/

Lisätiedot ja mediayhteydenotot:

Helsinki
Tommi Huhtaniemi
hankekoordinaattori
044 751 1349
tommi.huhtaniemi@miessakit.fi 
Tampere
Lauri Puisto
hanketyöntekijä
044 751 2387
lauri.puisto@miessakit.fi