Valitse sivu

Vaiettu väkivalta

5,00 

Osasto:

Kuvaus

Peter Peitsalo
Jussi Pekkola
Tommi Sarlin

”Väkivallan kokeminen ahdistaa miehiä – Tietoisuutta väkivallasta tulisi parantaa.”

Miessakit ry:n Väkivaltaa Kokeneet Miehet -hankkeen kyselytutkimuksen mukaan väkivallan kohteeksi joutuminen aiheuttaa miehille monenlaisia haitallisia oireita. Valtaosa miehistä kertoi tunteneensa ahdistusta, järkytystä ja itsevarmuuden heikkenemistä väkivaltakokemusten seurauksena. Liki puolet kertoi tuntevansa masennusta, joka johtui koetusta väkivallasta. Tulokset vastasivat myös hankkeen asiakastyöstä saatua kokemusta.

Vaiettu väkivalta – Miesten kokema väkivalta sekä mahdollisuus avun hakemiseen ja saamiseen – kyselyyn netissä vastanneista miehistä valtaosa oli kokenut väkivaltaa entisen elämänkumppaninsa taholta. Koettu väkivalta oli luonteeltaan valtaosin sekä henkistä että fyysistä. Pelkästään henkistä väkivaltaa oli kokenut 14 % miehistä ja vain fyysistä väkivaltaa 7 % miehistä. Henkinen väkivalta oli miehen huonommuuden osoittamista, välineellistä väkivaltaa ja yleistä henkistä vahingoittamista. Fyysinen väkivalta oli lyömistä, tavaroilla heittämistä, raapimista ja potkimista.

Sekä väkivaltaa kokeneet miehet että ammattilaiset olivat kyselyssä yhtä mieltä siitä, että miehiin kohdistuvaan väkivaltaa tulisi tehdä tunnistettavammaksi. Merkittäväksi kehittämisehdotukseksi nostettiin viranomaisten ja ammattilaisten osaamisen koulutukseen panostaminen, jotta asiaan osattaisiin suhtautua ennakkoluulottomasti.

Miessakeissa toteutettiin verkkokysely miesten väkivaltakokemuksista syksyllä 2016. Kyselyyn vastasi yhteensä 235 yksityishenkilöä, sosiaali- ja terveysalalla työskentelevää tai muuta alan ammattilaista. Vaiettu väkivalta -raportti lisää oleellisesti tietoa miesten kokeman väkivallan seurauksista.

Hinta
0 € + toimituskulut 5 €
1 kpl tilaukset ostoskorin kautta. Jos olet tilaamassa useampia, ota yhteyttä miessakit@miessakit.fi

Vaiettu väkivalta -julkaisu on ladattavissa ja luettavissa ilmaiseksi myös pdf-muodossa.