Valitse sivu

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan miestyö on miesten tukemiseen keskittyvää ammatillista työtä ja vertaistoimintaa. Kun mies on toiminnan ja sen kehittämisen keskiössä, tulee hän mahdollisimman aidosti kuulluksi ja kohdatuksi. Miestyön tavoitteena on huolehtia miesten hyvinvoinnista, koota ja jakaa tietoa vaikuttavan auttamisen mieserityisistä tekijöistä, ja tukea eri toimijoiden miestyön käynnistämistä ja kehittämistä. Miestyön kautta saadaan myös keskeiset ainekset miesten hyvinvointia tukevaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja lainsäädäntään.

Miestyötä toteutetaan monimuotoisesti, erilaisiin lähtökohtiin ja arvoihin perustuen. Tämä on tarpeellista, koska miehistä on moneksi, ja on hyvä, että mahdollisimman monella on mahdollisuus löytää itselleen sopivaa tukea. On myös hyvä, että eri toimijat voivat peilata toimintamuotojaan toistensa kanssa. Tämä tarjoaa mahdollisuuden yhteiselle oppimiselle ja harkitulle asiakasohjaukselle.

Miessakit ry:n miestyössä on erityispiirteitä, joita palveluihin hakeutuvat miehet pitävät tärkeinä. Näitä ovat muun muassa työn kohdentaminen vain miehille, työntekijöiden sukupuoli (kaikki työntekijät ovat miehiä), mieslähtöinen kohtaaminen ja auttaminen, sekä myös tapa, jolla palveluista viestitään.

Yhdistyksen työtä ja sen vaikutuksia seurataan kattavasti. Palautteita kerätään säännöllisesti toimintaan osallistuvilta miehiltä, työntekijöiltä ja sidosryhmiltä. Numeraaliset palautteet annetaan asteikolla 1–5, jossa luku 5 tarkoittaa suurinta mahdollista merkitystä. Miehet kertovat, että työntekijän sukupuolella on merkitystä (vastausten keskiarvo 4,5 / 5), ja mieserityinen, eli miesten tarpeet huomioiva ja ymmärtävä työote on tärkeätä (4,5). Myös sidosryhmät arvioivat yhdistyksen miestyötä vastaavin numeroin.

Miehistä huolehtiminen on osa yhteistä vastuunkantoa toistemme ja yhteiskunnan hyvinvoinnista. Eri toimijoiden on tärkeä vaihtaa miesten auttamisen erityisosaamista toistensa kanssa. Kaikille sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla toimiville avoin Miestyön foorumi järjestetään tänä vuonna Tampereella 15.5. Lisätietoja löytyy netistä osoitteesta www.miestyonfoorumi.fi.

Tomi Timperi
toiminnanjohtaja
Miessakit ry