Valitse sivu

Sotakokemuksista syntyvästä kansallisesta traumasta selviäminen kestää sukupolvien ajan. Me suomalaiset olemme sen kokeneet omakohtaisesti, viimeksi toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä. Sodanaikaiset kokemukset ovat psyykkisesti ja sosiaalisesti varsin kuormittavia ja rintamalta palaavat liittyvät takaisin perheyhteyteen usein vakavasti traumatisoituneina.

Suomessa sodanjälkeiset haasteet näyttäytyivät muun muassa pahoinvoinnin ja väkivallan kierteen siirtymisenä sotatantereilta osaksi uutta sosiaalista arkea. Traumatisoituneiden auttamista jouduttiin opettelemaan vuosikymmenten ajan. Nykyään me omaamme varsin merkittävää osaamista sen suhteen, miten väkivaltakokemusten osallisia – sekä väkivaltaa kokeneita että sitä käyttäneitä – voidaan tukea kohti väkivallatonta tulevaisuutta.

Ukrainan sodan ollessa käynnissä, meidän suomalaisten on tärkeä jo tässä vaiheessa ryhtyä järjestelmällisesti selvittämään, miten voimme viedä posttraumaattisen stressihäiriön ja lähisuhdeväkivallan hoitamiseen liittyvää osaamistamme ukrainalaisten tueksi. Yksi keskeinen auttamisen muoto olisi ukrainalaisen perhe- ja sosiaalityön kentän kouluttaminen.

Miessakit ry osallistuu mielellään yhteistyöhön, jonka tavoitteena on mahdollisimman kattavasti tuottaa suomalaista osaamista ukrainalaisten tueksi. Miessakit ry:n osaaminen kohdentuu erityisesti lähisuhdeväkivaltaa kohdanneiden ja käyttäneiden auttamiseen ja sotakokemusten aiheuttamiin heijastumiin lähisuhdeväkivaltaan. Mukaan tarvitaan lisäosaamista muun muassa posttraumaattisen stressihäiriön kohtaamisesta ja hoidosta.

Valtion, yritysten ja järjestöjen yhteistyö ukrainalaisten auttamiseksi selviämään sotatraumojen vaikutuksista on käynnistettävä nyt. Traumaperäisen väkivallan kierre on katkaistavissa ennaltaehkäisevän ja korjaavan työn määrätietoisena yhteistyönä.

Helsingissä 29.1.2024

Miessakit ry

Lisätietoja
Tomi Timperi
toiminnanjohtaja
Miessakit ry
+358 50 588 1687 | tomi.timperi@miessakit.fi