Valitse sivu

Olemme päivittäneet Lyömättömän Linjan lähisuhdeväkivallan ehkäisykurssin sisältöjä. Tutustu uudistuneeseen kurssiin Hyvä kysymys -verkkopalvelussa:

Lähisuhdeväkivallan ehkäisykurssi | Hyväkysymys.fi (hyvakysymys.fi)

Verkkokurssi on suunnattu ensisijaisesti miehille, jotka ovat käyttäneet tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa läheisiään kohtaan. Sisällöt soveltuvat myös ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat aiheeseen liittyviä kysymyksiä.

Kurssi tarjoaa tietoa lähisuhdeväkivallasta, väkivaltaisen käyttäytymisen ehkäisemisen kannalta oleellisista asioista ja väkivallattomuutta tukevista tekijöistä. Tietopohjaisten artikkelien lisäksi kurssi sisältää omatoimisesti tehtäviä harjoitteita itsenäisen työskentelyn tueksi.

Lähisuhdeväkivallan ehkäisykurssi käsittelee erityisesti romanttisessa suhteessa, kuten seurustelusuhteessa, avoliitossa tai avioliitossa ilmenevää väkivaltaa. Sisältöä voi hyvin soveltaa myös muihin läheisiin suhteisiin. Verkkokurssia voi käydä läpi haluamassaan järjestyksessä ja sen voi aloittaa alussa olevista tieto-osioista tai loppuosan tapausesimerkeistä ja pohdintatehtävistä.