Valitse sivu

Tasa-arvoasioista vastaava ministeri Sanni Grahn-Laasonen kutsui parisen kymmentä hyvinvointi- ja tasa-arvovaikuttajatahoa – Miessakit ry mukaan lukien – keskustelemaan sukupuolten tasa-arvosta ja sitä koskevista kirjauksista hallitusohjelmassa 29.8.2023.

Osallistujia pyydettiin valmistelemaan lyhyt vastaus kysymykseen ”Millaisia odotuksia ja toiveita edustamallasi taholla on uuden hallituksen tasa-arvopolitiikalle?” (puheenvuorojen pituus oli maksimissaan kaksi minuuttia). Miessakit ry:n puheenvuoron piti toiminnanjohtaja Tomi Timperi seuraavasti:

Arvoisa ministeri, keskeinen toiveemme on, että naiset ja miehet päätettäisi nähdä tasa-arvopolitiikassa yhdenvertaisina ja arvokkaina ihmisinä.

Minna Canth sanoi aikoinaan seuraavaa: ”Kun naiset ovat suljetut riveistä pois, on silloin toinen puoli ihmiskuntaa lamassa, ja luonnollisesti toinenkin puoli semmoisesta epäsuhtaisesta tilasta kärsii.”

Suomalainen tasa-arvopolitiikka keskittyy naisten ja vähemmistöjen kysymyksiin. Ja onkin tärkeätä, että naisista ja vähemmistöistä huolehditaan. Samalla kuitenkin miesten kokemuksia ei asianmukaisesti kuulla, arvosteta tai ymmärretä, ja siksi ne valitettavan usein jopa ohitetaan kokonaan.

Tämä on johtanut poika- ja mieserityisten ongelmien lisääntymiseen kotona, koulussa ja työelämässä. Tästä kärsivät miesten lisäksi myös naiset ja vähemmistöt. Aivan kuten Minna Canth ennusti tapahtuvan, kun toimitaan epäsuhtaisesti ihmisten välillä.

Lämmin kiitos hallitusohjelmanne maininnasta, että poikiin ja miehiin kohdistuviin tasa-arvo-ongelmiin kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Toivomme ja suosittelemme, että luotte nyt tiiviin yhteistyösuhteen Miesjärjestön keskusliittoon. He toimivat tasa-arvoa edistävien miesjärjestöjen kattojärjestönä ja voivat tuoda tietoonne miesten kokemukset ja tarpeet.

Toivottavasti teillä, arvoisa ministeri, on rohkeutta muuttaa nykyisen tasa-arvopolitiikkamme kurssia ja johdattaa meitä kaikkia polarisoitumisen ikeestä kohti turvallista yhteistä hyvää.