Valitse sivu

Aloitin vuoden alusta Miessakit ry:n hallituksen puheenjohtajana. Olin ennen valintaani vain pintapuolisesti tietoinen Miessakkien toiminnasta ja sen laajuudesta. Valintani jälkeen aloitin yhdistyksen ja sen toimintojen opiskelun; ensin lukemalla Miessakkien kotisivuilta ja sitten tammikuussa eri toiminnoista vastaavat työntekijät perehdyttivät minua vastuualueistaan. Kotisivujen kuvausten perusteella sain hyvän kuvan toiminnan laajuudesta, mutta vasta henkilökohtainen perehdytys antoi ymmärryksen toiminnan syvyydestä ja siitä käytännön miestyön kokemuksesta, jota yhdistykseen on kumuloitunut. Miessakit ry täydentää hyvinvointiyhteiskunnan turvaverkkoa tarjoamalla sellaisia mieserityisiä palveluja, joita julkinen palvelujärjestelmä eikä myöskään muu kolmannen sektorin toimija tuota.

Yhteiskunnassamme on edelleen patriarkaalisia rakenteita. Sitä ei käy kieltäminen. Samanaikaisesti yhteiskunnassamme ja kulttuurissamme on rakenteita, joiden vuoksi yksinäisyys, syrjäytyminen, päihdeongelmat, itsemurhat sekä väkivalta ovat pääosin miesten ongelmia ja haasteita. Yksinäisyys on erityisesti keski-ikäisten miesten terveysongelma. Tutkimusten mukaan yksinäisyys lisää keski-ikäisten miesten kuolleisuutta ja yksinäisyys on yhtä suuri riskitekijä monille sairauksille kuin tupakointi ja ylipaino. Syrjäytymisen riski on erityisesti työikäisillä miehillä suurempi kuin naisilla. Asunnottomista kolme neljäsosaa on miehiä. Kuolleisuus alkoholiperäisiin syihin on selvästi suurempaa miehillä kuin naisilla; alkoholiperäisiin tauteihin ja tapaturmaiseen alkoholimyrkytykseen kuolleista kolme neljäsosaa on miehiä. Päihdehuollon huumeasiakkaista yli 70 % on miehiä. Itsemurhaan kuolleista kolme neljäsosaa on miehiä. Vangeista yli 90 % on miehiä. Lisäksi tapaturmakuolemista kaksi kolmasosaa sattuu miehille.

Missionsa mukaisesti Miessakit ry pitää huolta miesten elämää tukevien yksilöllisten, yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten rakenteiden vahvistamisesta parantaakseen miesten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Yhdistyksen missio ei ole keneltäkään pois. Päinvastoin miesten yleinen hyvinvointi säteilee positiivisesti laajemminkin parisuhteeseen ja perheeseen, työilmapiiriin ja miesten välittömiin ja välillisiin yhteisöihin. Miessakkien vahvuus miesten kohtaamisessa perustuu osaaviin ja kokeneisiin työntekijöihin sekä koulutettuihin vapaaehtoisiin vertaismiehiin.

Monet Miessakit ry:n toimintamuodoista ovat jo vakiintuneet ja osoittaneet tarpeensa. Oli sitten kyse esimerkiksi miesten ero-ongelmien käsittelystä tai väkivallan subjektina tai objektina olleista miehistä tai erilaisista toiminnallisista miesryhmistä. Miessakit ry vastaa myös uusiin tarpeisiin. Eri syistä tapahtuva maahanmuutto on tosiasia ja Vieraasta Veljeksi -toiminta pyrkii omalta osaltaan auttamaan kotoutumista maahamme. Erityisesti haluan nostaa esille MASI-toiminnan, jonka painopiste on isien masennusoireilussa sekä siinä, miten puolison masennusoireilu voi vaikuttaa mieheen ja perhe-elämään. Terveydenhuollossa työurani toimineena uskon vahvasti, että terveydenhuollon ammattilaisetkaan eivät osaa tunnistaa isien masennusoireilua yhtä herkästi kuin äitien masennusta. Puhumattakaan, että isät osaisivat yhdistää oireiluaan masennukseen.

Odotan henkilökohtaisesti mielenkiintoista ja opettavaa vuotta Miessakit ry:n hallituksessa ja keskusteluissa yhdistyksen työntekijöiden sekä vertaismiesten kanssa.

Jarmo Karpakka

hallituksen puheenjohtaja 2023