Valitse sivu

Henkisen ja fyysisen väkivallan kohteeksi joutuminen voi olla lannistava kokemus. Monet väkivaltaa kokeneet miehet kertovat olleensa kuin jyrän alle jääneitä, kun he ovat joutuneet kumppaniensa kaltoinkohtelemiksi. Usein henkinen väkivalta koetaan vaikeammaksi kuin fyysinen. Eräskin mies kertoi ottavansa mieluummin iskun kasvoihin, kuin kestävänsä jatkuvaa kontrollia ja arvostelua kumppaniltaan.

Väkivallan kokija ajattelee usein, että ainoa vaihtoehto on vain kestää ja olla provosoimatta tilanteita. Pääasiallisia tunteita saattavat olla avuttomuus ja pelko. Mieli voi askaroida enemmän kumppanin tunteissa ja tarpeissa kuin oman hyvinvoinnin ympärillä. Samalla usko siitä, että voisi itse jotenkin vaikuttaa tilanteeseen, heikkenee ajan mittaan.

Lannistumista lisää myös se, että realistisilta tuntuvat vaihtoehdot tilanteen parantamiseksi näyttävät olevan vähissä. Saattaa pelottaa, että eron jälkeen kumppanin harjoittama väkivalta jatkuu esimerkiksi mustamaalaamisena tai huoltokiusaamisena ja vieraannuttamisena. Siksi parhaimmalta ratkaisulta voi tuntua vain purra hammasta, jotta yhteydenpito omiin lapsiin olisi mahdollista.

Ulospääsy väkivallan uhkan varjosta vaatii usein psyykkistä työtä. Olisi tunnistettava ja tunnustettava, että perheessä on väkivaltaa. Olisi nähtävä myös oma sopeutumisstrategia uudessa valossa niin, että huomaa siihen liittyvät ongelmat. Voi esimerkiksi tutkailla sitä, onko sopeutumisen tie sittenkään viisainta vai olisiko pidettävä tiukemmin kiinni omista rajoista?

Lisäksi voi olla tarpeen katsella omaa elämänhistoriaa: toistuuko nykyisessä parisuhteessa jotain sellaista, jota on tullut koettua jo aiemmin. Jos toistuu, mitä se kertoo omista tavoista toimia parisuhteessa?

Oman tilanteen puntarointiin kuuluu myös koettaa ymmärtää − vaikkakaan ei hyväksyä – sitä, mistä kumppanin väkivaltaisuus voisi kummuta. Usein taustalla on vaikeaa kotitaustaa, jonka yhteyttä väkivallan käyttämiseen ei heti tule ajatelleeksi.

Väkivallan kokeminen voi olla lannistavaa. Oman kokemuksen läpikäyminen Miessakkien Väkivaltaa Kokeneet Miehet -palvelussa on auttanut monia. Henkinen kynnys kannattaa ylittää, ja ottaa yhteyttä Miessakkeihin, jos omat voimat tuntuvat hiipuvan.

Tommi Sarlin
Vastaava väkivaltatyöntekijä
Väkivaltaa Kokeneet Miehet | Miessakit ry